Crear unha aplicación de lenzo desde dentro dunha solución

Crea unha aplicación desde unha solución se, por exemplo, desexa implantar a aplicación nun ambiente diferente. As solucións poden conter non só aplicacións senón tamén entidades personalizadas, conxuntos de opcións e outros compoñentes. Pode personalizar rapidamente un ambiente de varias formas creando aplicacións e outros compoñentes desde unha solución, exportando a solución e despois importándoa a outro ambiente.

Para obter máis información sobre solucións, consulte Visión xeral de Solucións.

Requisito previo

Para seguir os pasos deste tema, ten que cambiar a un contorno que conteña unha base de datos de Common Data Service.

Crear unha solución

Pode omitir este procedemento se xa ten unha solución na que quere crear unha aplicación ou á que quere ligar unha aplicación.

 1. Inicie sesión en Power Apps e logo (se é necesario) cambie ao ambiente adecuado:

  • Se desexa crear unha aplicación desde unha solución, cambie a calquera ambiente que conteña unha base de datos de Common Data Service.
  • Se desexa ligar unha aplicación existente a unha solución, cambie ao ambiente que contén esa aplicación.
 2. Na barra de navegación esquerda, seleccione Solucións.

  Opción de solucións na barra de navegación esquerda

 3. Na faixa situada debaixo da barra de título, seleccione Nova solución.

  Opción de nova solución na faixa

 4. Na ventá que aparece, especifique un nome para amosar, un editor e unha versión para a súa solución.

  Opcións para unha nova solución

  Xerarase automaticamente un nome (sen espazos) en función do nome de pantalla que especifique, pero pode personalizar o nome xerado se quere. Pode especificar o editor predeterminado para o seu contorno e 1.0 para a versión se non ten necesidades específicas nesas áreas.

 5. Cerca da esquina superior esquerda, seleccione Gardar e pechar.

  Gardar unha solución nova

Crear unha aplicación de lenzo nunha solución

Pode crear unha aplicación de lenzo en branco desde dentro dunha solución. Non pode xerar automaticamente unha aplicación de tres pantallas nin personalizar unha aplicación de modelo ou mostra desde unha solución.

 1. Inicie sesión en Power Apps.

 2. Se é necesario, cambie ao ambiente que contén a solución na que desexa crear unha aplicación de lenzo.

 3. Na barra de navegación esquerda, seleccione Solucións.

  Opción de solucións na barra de navegación esquerda

 4. Na lista de solucións, seleccione a solución na que desexa crear unha aplicación de lenzo.

 5. Na faixa situada baixo a barra de título, seleccione Novo > Aplicación > Aplicación de lenzo e logo seleccione o factor de forma (teléfono ou tableta) da aplicación que desexa crear.

  Opcións para crear unha aplicación nunha solución

  Power Apps Studio ábrese cun lenzo en branco noutro separador do navegador.

 6. Cree a súa aplicación (ou realice polo menos un cambio) e, a continuación, garde os cambios.

 7. No separador do navegador onde seleccionou a súa solución, seleccione Feito para actualizar a lista de compoñentes da súa solución.

  Botón Feito

  A súa nova aplicación aparece na lista de compoñentes desta solución. Se garda cambios na súa aplicación, reflectiranse na versión que se atopa na solución.

Se desexa ligar unha aplicación a unha solución, ambas deben estar no mesmo contorno e a aplicación debe ter sido creada desde unha solución.

 1. Inicie sesión en Power Apps.

 2. Se é necesario, cambie ao ambiente que contén a solución á que desexa ligar unha aplicación.

 3. Na barra de navegación esquerda, seleccione Solucións.

  Opción de solucións na barra de navegación esquerda

 4. Na lista de solucións, seleccione a solución á que desexa ligar unha aplicación.

 5. Na faixa situada debaixo da barra de título, seleccione Engadir existente > Aplicación > Aplicación de lenzo.

  Opcións de faixa para ligar unha aplicación existente

  Aparecerá unha lista de aplicacións de lenzo que se crearon dentro dunha solución neste ambiente.

 6. Na lista de aplicacións, seleccione a aplicación á que desexa ligar a solución e, a continuación, seleccione Engadir.

  Engadir botón

Limitacións coñecidas

Para obter información sobre as limitacións coñecidas, consulte Visión xeral das solucións.

Pasos seguintes