Propiedades da imaxe en Power Apps

Configure elementos gráficos da súa aplicación, incluído imaxes, fotos e elementos dun control de lapis.

BackgroundImage: O nome dun ficheiro de imaxe que aparece no fondo dunha pantalla.

Imaxe: O nome da imaxe que aparece nun control de imaxe, audio ou micrófono.

ImagePosition: Posición (Fill, Fit, Stretch, Tile ou Center) dunha imaxe dunha pantalla ou un contro se non ten o mesmo tamaño que a imaxe.