Función Predeterminados en Power Apps

Devolve os valores predeterminados dunha orixe de datos.

Descripción

Use a función Predeterminados para encher previamente un formulario de entrada de datos, facilitando que se encha.

Esta función devolve un rexistro que contén os valores predeterminados da orixe de datos. Se unha columna dentro da orixe de datos non ten un valor por defecto, esa propiedade non estará presente.

As orixes de datos varían na cantidade de información predeterminada que fornecen, incluso sen proporcionar ningunha. Cando traballa cunha colección ou outra orixe de datos que non admite valores predeterminados, a función Predeterminados devolverá un rexistro baleiro.

Pode combinar a función Predeterminados coa función Patch para crear un rexistro.

Sintaxe

Defaults ( DataSource )

  • DataSource : necesario. A orixe de datos para a que desexa valores predeterminados.

Exemplos

Fórmula Descripción Resultado
Defaults( Scores ) Devolve os valores predeterminados da orixe de datos Puntuacións. { Score: 0 }