Funcións EncodeUrl e PlainText en Power Apps

Codifica e descodifica as cadeas.

Descripción

A función EncodeUrl codifica unha cadea URL, substituíndo certos caracteres non alfanuméricos por % e un número hexadecimal.

A función PlainText elimina as etiquetas HTML e XML, convertendo certas etiquetas como estas nun símbolo adecuado:

  •  
  • "

O valor de retorno destas funcións é a cadea codificada ou descodificada. Esta función non elimina todas as etiquetas HTML e XML.

Sintaxe

EncodeUrl( String )

  • String: obrigatorio. URL a codificar.

PlainText( String )

  • String: obrigatorio. Cadea desde a que se separarán as etiquetas HTML e XML.

Exemplos

Se mostra unha fonte RSS dunha galería de texto e logo establecer a propiedade Text dunha etiqueta desa galería en ThisItem.description, a etiqueta pode mostrar código HTML ou XML sen procesar como neste exemplo:

    <p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.</p>

Se establece a propiedade Text da etiqueta en PlainText(ThisItem.description), o texto aparecerá como neste exemplo:

    We have done an unusually "deep" globalization and localization.