Función Saír en Power Apps

Sae da aplicación que se está a executar e, de xeito opcional, sae do usuario actual.

Descripción

A función Saír sae da aplicación en execución actual. O usuario é devolto á lista de aplicacións. O usuario pode seleccionar outra aplicación para abrir.

Saír detén outra avaliación de fórmulas. Calquera chamada de función encadeada cun operador de punto e coma despois de Saír non se realiza.

Use o argumento Pechar sesión opcional para pechar a sesión do usuario actual en Power Apps. Pechar sesión é útil cando os dispositivos son compartidos para garantir a seguridade do usuario.

Durante a creación da aplicación, chamar a Saír non permite saír nin pechar a sesión do usuario. Non obstante, detén a avaliación do resto da fórmula.

Saír só se pode usar en fórmulas de comportamento.

Sintaxe

Exit( [Signout] )

  • Signout – Opcional. Un valor booleano que se é verdadeiro pechará a sesión actual do usuario de Power Apps. O valor predeterminado é falso e o usuario permanece conectado.

Exemplos

Fórmula Descripción
Exit() Permite pechar a aplicación actual e deixa o usuario conectado. O usuario é devolto á lista de aplicacións.
Exit( true ) Permite pechar a aplicación actual e o usuario pecha sesión. O usuario terá que iniciar sesión de novo coas súas credenciais antes de executar unha aplicación.