Función Buscar en Power Apps

Busca unha cadea de texto, se existe, dentro doutra cadea.

Descripción

A función Buscar busca unha cadea dentro doutra cadea e distingue entre maiúsculas e minúsculas. Para ignorar as maiúsculas, primeiro use a función Minúsculas nos argumentos.

Buscar devolve a posición inicial da cadea que se atopou. A posición 1 é o primeiro carácter da cadea. Buscar devolve en branco se a cadea na que está buscando non contén a cadea para a que está buscando.

Sintaxe

Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • FindString: obrigatorio. A cadea que hai que atopar.
  • WithinString - Obrigatorio. Cadea na que buscar.
  • StartingPosition - Opcional. A posición inicial para comezar a buscar. A posición 1 é o primeiro carácter.