Función Mod en Power Apps

Devolve o resto dunha división.

Descripción

A función Mod devolve o resto despois de que un número sexa dividido por un divisor.

O resultado ten o mesmo signo que o divisor.

Sintaxe

Mod( Number, Divisor )

  • Number: Obrigatorio. Número que se vai dividir.
  • Divisor: Obrigatorio. Número polo que se vai dividir.