Función RequestHide en Power Apps

Oculta o formulario de SharePoint.

Nota

Só funciona con formularios de SharePoint.

Descripción

Use a función RequestHide para ocultar o formulario de SharePoint. Por defecto, RequestHide() úsase para a propiedade OnSuccess dun o formulario de SharePoint que está a ser personalizado.

Exemplo de RequestHide

Esta función non é necesaria para o evento OnCancel do control SharePointIntegration xa que SharePoint por defecto oculta o formulario cando un usuario selecciona Cancelar e a función só reacciona a un formulario de SharePoint.

Sintaxe

RequestHide ( )

  • Sen parámetros.

Exemplos

Fórmula Descripción
RequestHide() Oculta o formulario.