Función Shuffle en Power Apps

Reordena de xeito aleatorio os rexistros dunha táboa.

Descripción

A función Shuffle reordena os rexistros dunha táboa.

Shuffle devolve unha táboa que ten as mesmas columnas e número de filas que o argumento.

Sintaxe

Shuffle( Table )

  • Table: Obrigatorio. Táboa que se vai ordenar aleatoriamente.

Exemplo

Se gardou detalles sobre as cartas de xogo nunha colección nomeada Deck, esta fórmula devolvería unha copia desa colección que foi ordenada aleatoriamente.

Shuffle(Deck)