Definir propiedades xestionadas para campos

As propiedades xestionadas só se aplican cando inclúe campos nunha solución administrada e a importa a solución noutro ambiente. Estas opcións permiten que un creador de solucións teña algún control sobre o nivel de personalización que as persoas que instalan a súa solución xestionada poden ter cando personalizan este campo. Para definir as propiedades xestionadas para un campo, seleccione Propiedades xestionadas na barra de menú.

A opción Pode personalizarse controla todas as outras opcións. Se esta opción é False, non se aplicará ningunha das outras configuracións. Cando sexa True, pode especificar as outras opcións de personalización.

Se o campo é personalizable, estableza as seguintes opcións para True ou False.

  • O nome para mostrar pódese modificar

  • Pódese cambiar o nivel de requisitos

  • Pode modificar propiedades adicionais

Estas opcións son self-explanatory. Se define todas as opcións individuais en False, pode definir Pode personalizarse en False.

Seguintes pasos

Crear e editar campos