Engadir, configurar, mover ou eliminar compoñentes nun formulario

Ao usar o deseñador de formularios, os creadores poden engadir e configurar compoñentes populares como subgrade, visualización rápida, botón de arco, control deslizante lineal e moito máis.

Engadir compoñentes a un formulario

Para engadir compoñentes a un formulario, utilice o panel de Compoñentes. O panel de Compoñentes tamén permite buscar rápidamente compoñentes.

Engadir compoñentes a un formulario utilizando arrastrar e soltar

Nota

Ao engadir ou mover compoñentes mediante arrastrar e soltar hai que ter en conta que a previsualización do formulario é sensible e pode facer que varias columnas de sección aparezan amontoadas. Para asegurarse de que o compoñente que se engade ou se move está na columna de sección correcta, sólteo ou pégueo ancorado a outro campo ou compoñente que xa estea nesa columna de sección.

 1. Abra o deseñador de formularios para crear ou editar un formulario. Máis información: Crear un formulario ou Editar un formulario

 2. Na barra de comandos, seleccione Engadir compoñente ou, no panel esquerdo, seleccione Compoñentes para ver unha lista de compoñentes dispoñibles. Tamén pode pasar o cursor sobre un compoñente na lista para ver unha vista previa, descrición e outros detalles dese compoñente.

 3. No panel de Compoñentes, busque ou desprácese para atopar o compoñente que desexa engadir e logo seleccióneo.

 4. Arrastre e solte o compoñente na vista previa do formulario. Mentres arrastra o compoñente sobre a previsualización do formulario, verá destinos para soltar onde pode engadir o compoñente.

  Teña en conta o seguinte:

  • Os compoñentes pódense soltar antes ou despois de calquera campo ou compoñente existente.
  • Os compoñentes tamén se poden soltar na zona baleira dunha sección. Neste caso o compoñente engadirase nun espazo dispoñible para distribuír os campos e os compoñentes por igual nas columnas de sección.
  • Ao pasar o cursor sobre unha cabeceira de separador cando se arrastra un compoñente cambia o separador seleccionado actualmente, permitíndolle engadir o compoñente a outro separador.
  • Cando solte o compoñente, na maioría dos casos verá un diálogo para configurar as propiedades do compoñente. Asegúrese de que configurou todas as propiedades requiridas do compoñente.
 5. No diálogo para configurar as propiedades do compoñente, en Amosar o compoñente en, as opcións Web, Móbil e Tableta están seleccionadas de xeito predeterminado para asegurarse de que o compoñente se usa cando o formulario aparece na web, na aplicación para móbil e na aplicación para tabletas. En función das súas necesidades, pode desmarcar algunhas destas opcións para limitar o uso do compoñente. Seleccione Feito.

 6. Repita os pasos 3-5 anteriores para engadir máis compoñentes.

 7. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario, ou seleccione Publicar se desexa gardar e realizar modificacións visibles para os usuarios.

Engadir compoñentes para un campo no formulario

 1. Abra o deseñador de formularios para crear ou editar un formulario. Máis información: Crear un formulario ou Editar un formulario
 2. Na previsualización de formularios, seleccione un campo existente.
 3. No panel de propiedades, na área Compoñentes, seleccione + Compoñente.
 4. O diálogo Engadir compoñente mostra unha lista de compoñentes dispoñibles para o tipo de campo actual. Pode pasar o cursor sobre un compoñente na lista para ver unha vista previa, descrición e outros detalles dese compoñente.
 5. No diálogo de Engadir compoñentes, busque ou desprácese para atopar o compoñente que desexa engadir e logo seleccióneo. Na maioría dos casos, móstrase un diálogo para que poida configurar as propiedades do compoñente. Asegúrese de que configurou todas as propiedades requiridas do compoñente.
 6. No diálogo para configurar as propiedades do compoñente, en Amosar o compoñente en, as opcións Web, Móbil e Tableta están seleccionadas de xeito predeterminado para asegurarse de que o compoñente se usa cando o formulario aparece na web, na aplicación para móbil e na aplicación para tabletas. En función das súas necesidades, pode desmarcar algunhas destas opcións para limitar o uso do compoñente. Seleccione Feito.
 7. Repita os pasos 2-6 anteriores se quere engadir máis compoñentes ao mesmo ou a outro campo.
 8. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario, ou seleccione Publicar se desexa gardar e realizar modificacións visibles para os usuarios.

Configurar compoñentes nun formulario

 1. Abra o deseñador de formularios para crear ou editar un formulario. Máis información: Crear un formulario ou Editar un formulario
 2. Na previsualización de formularios, seleccione un campo existente.
 3. No panel de propiedades, na área de Compoñentes, seleccione o compoñente que desexa configurar.
 4. Pode ver un diálogo para configurar as propiedades do compoñente. Cambie as propiedades do compoñente segundo sexa necesario e seleccione Feito.
 5. Repita os pasos 2-4 para configurar máis compoñentes no mesmo ou noutro campo.
 6. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario, ou seleccione Publicar se desexa gardar e realizar modificacións visibles para os usuarios.

Mover compoñentes nun formulario

Pode mover compoñentes nun formulario empregando accións de arrastrar e soltar ou cortar e pegar.

Mover compoñentes nun formulario utilizando arrastrar e soltar

 1. Abra o deseñador de formularios para crear ou editar un formulario. Máis información: Crear un formulario ou Editar un formulario

 2. Na previsualización do formulario, seleccione o compoñente que desexe mover e arrástreo e sólteo. Mentres arrastra o compoñente sobre a previsualización do formulario, aparecerán destinos para soltar onde pode mover o compoñente.

  Teña en conta o seguinte:

  • Os compoñentes pódense soltar antes ou despois de calquera campo ou compoñente existente.
  • Os compoñentes tamén se poden soltar na zona baleira dunha sección. Neste caso o compoñente engadirase nun espazo dispoñible para distribuír os campos e os compoñentes por igual nas columnas de sección.
  • Ao pasar o cursor sobre unha cabeceira de separador cando se arrastra un compoñente cambia o separador seleccionado actualmente, permitíndolle engadir o compoñente a outro separador.
 3. Repita os pasos 2-3 anteriores para mover máis compoñentes.

 4. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario, ou seleccione Publicar se desexa gardar e realizar modificacións visibles para os usuarios.

Mover compoñentes nun formulario utilizando cortar e pegar

 1. Abra o deseñador de formularios para crear ou editar un formulario. Máis información: Crear un formulario ou Editar un formulario

 2. Na previsualización do formulario, seleccione o compoñente que desexe mover.

 3. Na barra de comandos, seleccione Cortar.

 4. Na previsualización de formularios, seleccione outro campo, compoñente ou sección existentes. Pode cambiar a outro separador se é necesario.

 5. Na barra de comandos, seleccione Pegar ou seleccione as comiñas angulares e, a seguir, seleccione Pegar antes.

  Teña en conta o seguinte:

  • Cando seleccione Pegar, o compoñente que se vai mover pégase despois do campo ou compoñente existentes.
  • Cando seleccione Pegar antes, o compoñente que se vai mover pégase antes do campo ou compoñente existentes.
  • Cando seleccione unha sección, o compoñente que se vai mover engádese nun espazo dispoñible para distribuír os campos e compoñentes por igual nas columnas de sección. A acción Pegar antes non é aplicable e, polo tanto, non está dispoñible neste caso.
 6. Repita os pasos 2-5 anteriores se quere mover máis compoñentes.

 7. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario, ou seleccione Publicar se desexa gardar e realizar modificacións visibles para os usuarios.

Eliminar compoñentes nun formulario

 1. Abra o deseñador de formularios para crear ou editar un formulario. Máis información: Crear un formulario ou Editar un formulario

 2. Na vista previa do formulario, seleccione o compoñente que desexa eliminar do formulario e, a continuación, na barra de comandos, seleccione Eliminar.

 3. Repita o paso 2 anterior se quere eliminar máis compoñentes.

 4. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario, ou seleccione Publicar se desexa gardar e realizar modificacións visibles para os usuarios.

  Nota

  • Se elimina un compoñente por equivocación, na barra de comandos, seleccione Desfacer para reverter o formulario ao estado anterior.
  • Non pode eliminar un compoñente que está bloqueado ou está a usar un campo necesario que non está presente en ningún outro lugar do formulario.

Consulte tamén

Visión xeral do deseñador de formularios controlado por modelos
Crear, editar ou configurar formularios utilizando o deseñador de formularios
Engadir, configurar, mover ou eliminar campos nun formulario
Engadir, configurar, mover ou eliminar seccións nun formulario
Engadir, configurar, mover ou eliminar separadores nun formulario
Configurar as propiedades da cabeceira no deseñador de formularios
Engadir e configurar un compoñente de subgrade nun formulario
Engadir e configurar un compoñente de visualización rápida nun formulario
Configurar un compoñente de busca nun formulario
Uso da visualización en árbore no deseñador de formularios
Crear e editar campos