Engadir unha entidade como opción de busca na súa aplicación

Coas aplicacións da interface unificada, para que unha entidade estea dispoñible nunha busca debe engadirse á aplicación. Por exemplo, os rexistros de contacto teñen a capacidade de ser atribuídos a un usuario ou a un equipo.

Non obstante, se a entidade de usuario está incluída na aplicación pero a entidade do equipo non, só os rexistros de usuarios aparecerán nunha busca.

Engadir a entidade de equipo a unha aplicación

  1. Abra a aplicación no deseñador de aplicacións.

  2. Seleccione o separador Compoñentes, seleccione Entidades e, a seguir, seleccione Equipo.

  3. Seleccione Gardar e selecciona Publicar para que o seu cambio estea dispoñible para os usuarios da aplicación.