Ver rexistros de erros do portal

Como administrador do portal ou programador, pode utilizar portais de Power Apps para crear un sitio web para os seus clientes. Unha tarefa común para os programadores é a depuración de problemas mentres realizan o desenvolvemento do portal. Para axudar coa depuración, pode acceder aos rexistros de erros detallados de todos os problemas no portal. Existen varias formas de obter rexistros de erros para os portais.

Erro personalizado

Se ocorre algunha excepción no servidor no portal, móstrase unha páxina de erros cunha mensaxe de erro fácil de usar de maneira predefinida. Para configurar a mensaxe de erro, consulte Mostrar unha mensaxe de erro personalizada.

No entanto, é mellor consultar a páxina de erros detallados ASP.NET, tamén coñecida como Pantalla amarela da morte, con fins de depuración. A páxina de erros detallada axuda a obter a pila completa de erros de servidor.

Pantalla amarela da morte

Para activar a pantalla amerala da morte, necesita desactivar os erros personalizados no seu portal.

Nota

Aconsellamos desactivar os erros personalizados só cando está na fase de desenvolvemento e activar os erros personalizados despois da publicación.

Máis información acerca de erros personalizados: Mostrar Páxina de erros personalizados

Desactivar erro personalizado

Pode desactivar erros personalizados en portais para mostrar a mensaxe de excepción detallada se ocorre algunha excepción no servidor no portal.

 1. Abra o Centro de administración dos portais de Power Apps.

 2. Vaia a Accións do portal > Desactivar erros personalizados.

  Desactivar erro personalizado

 3. Seleccionar Desactivar na mensaxe de confirmación. Mentres se están a desactivar os erros personalizados, o portal reiniciarese e non estará dispoñible. Aparece unha mensaxe cando se desactivan os erros personalizados.

Activar erro personalizado

Pode activar os erros personalizados en portais para mostrar unha páxina de estilo profesional en vez da pantalla amarela da morte. Esta páxina fornece información significativa se ocorre algunha excepción na aplicación.

 1. Abra o Centro de administración dos portais de Power Apps.

 2. Vaia a Accións do portal > Activar erros personalizados.

  Activar erro personalizado

 3. Seleccionar Activar na mensaxe de confirmación. Mentres se están a activar os erros personalizados, o portal reiniciarese e non estará dispoñible. Aparece unha mensaxe cando se activan os erros personalizados.

Nota

 • Se modifica a instancia á que está conectado o seu portal, a configuración de erros personalizados estará definida en activada. Debe desactivar os erros personalizados de novo, se é necesario.
 • Non debe activar ou desactivar erros personalizados cando se modifica a instancia á que está conectado o seu portal; se o fai, aparecerá unha mensaxe de erro.

Mostrar unha mensaxe de erro personalizado

Pode configurar o seu portal para mostrar un erro personalizado de aspecto profesional en vez dun erro xenérico.

Para definir un erro personalizado, utilice o fragmento de código de contido Portal Generic Error. O contido definido neste fragmento de código móstrase na páxina do erro. Este fragmento de código de contido non está integrado e debe crealo. O fragmento de código do contido Tipo pode ser Texto ou HTML. Para crear ou editar o fragmento de contido, consulte Personalizar contido utilizando fragmentos de contido.

Nota

Se o código líquido está escrito no fragmento de código do contido, omitirase e non se compilará.

Cando activa erros personalizados, a mensaxe aparece na seguinte estrutura da páxina de erro:

Este é un exemplo dunha mensaxe de erro personalizado, utilizando un fragmento de código de contido do tipo HTML:

Este é un erro personalizado, rexistre un tícket de asistencia con captura de pantalla do erro premendo aquí

Mensaxe de erro personalizada

Nota

Se o portal non pode recuperar un fragmento de código de contido debido a que non se pode conectar a Common Data Service ou se o fragmento de código non está dispoñible en Common Data Service, aparece unha mensaxe de erro.

Acceder aos rexistros de erros do portal

Despois de desenvolver e publicar o portal, aínda ten que poder acceder a rexistros do portal para depurar problemas notificados polos clientes. Para acceder aos rexistros, pode configurar o portal para que envíe todos os erros de aplicacións a unha conta de Azure Blob Storage da súa propiedade. Ao acceder a rexistros de erros do portal, pode responder a consultas de clientes de maneira eficiente debido a que ten detalles do problema. Para obter rexistros de erros do portal en Azure Blob Storage, debe activar os rexistros de diagnóstico desde o Centro de administración do portal de Power Apps.

Nota

Se modifica a instancia de Common Data Service á que está conectado o seu portal, os rexistros de diagnóstico desactívase. Debe activar os rexistros de diagnóstico de novo.

Activar rexistros de diagnóstico

 1. Abra o Centro de administración dos portais de Power Apps.

 2. Vaia a Accións do portal > Activar rexistros de diagnóstico.

  Activar rexistros de diagnóstico

 3. Na ventá Activar rexistros de diagnóstico, introduza os seguintes valores:

  • Cadea de conexión do servizo Azure Blob Storage: URL do servizo Azure Blob Storage para almacenar os rexistros de erros do portal. A lonxitude máxima do URL é 2048 caracteres. Se o URL ten máis de 2048 caracteres, aparece unha mensaxe de erro. Máis información acerca da cadea de conexión: Configurar as cadeas de conexión de Azure Storage
  • Seleccionar período de retención: Duración para manter os rexistros de erros do portal en Blob Storage. Os rexistros de erros elimínanse despois da duración seleccionada. Pode seleccionar un dos seguintes valores:
   • 1 día
   • 7 días
   • 30 días
   • 60 días
   • 90 días
   • 180 días
   • Sempre

  Por defecto, o período de retención é de 30 días.

  Activar ventá de rexistros de diagnóstico

 4. Prema Configurar.

Unha vez configurado os rexistros de diagnóstico, créase un novo contedor BLOB de rexistros de telemetría na súa conta de almacenamento Azure e os rexistros escríbense en ficheiros BLOB no contedor. A seguinte captura de pantalla mostra o contedor BLOB de rexistros de telemetría no explorador de almacenamento Azure:

Conta de almacenamento do blog de Azure

Cando os rexistros de diagnóstico está activado correctamente, a acción seguinte estará dispoñible:

 • Actualizar a configuración dos rexistros de diagnóstico: Permítelle actualizar ou eliminar a configuración dos rexistros de diagnóstico para o portal.
 • Desactivar a configuración dos rexistros de diagnóstico: Permítelle desactivar a configuración dos rexistros de diagnóstico para o portal.

Actualizar rexistros de diagnóstico

 1. Abra o Centro de administración dos portais de Power Apps.

 2. Vaia a Accións do portal > Actualizar a configuración dos rexistros de diagnóstico.

  Actualizar configuración dos rexistros de diagnóstico

 3. Na ventá de configuración Actualizar rexistros de diagnósticos, introduza os seguintes valores:

  • Desexa actualizar a cadea de Conexión do servizo Azure Blob Storage?: Permítelle especificar se desexa actualizar a cadea de conexión do servizo Azure Blob Storage. Está seleccionado por defecto.
  • Cadea de conexión do servizo Azure Blob Storage: URL do servizo Azure Blob Storage para almacenar os rexistros de erros do portal. A lonxitude máxima do URL pode ser 2048 caracteres. Se o URL ten máis de 2048 caracteres, aparece unha mensaxe de erro. Este campo só se mostra se a caixa de verificaicón Desexa actualizar a cadea de Conexión do servizo Azure Blob Storage? está seleccionada. Máis información acerca da cadea de conexión: Configurar as cadeas de conexión de Azure Storage
  • Seleccionar período de retención: Duración para manter os rexistros de erros do portal en Blob Storage. Os rexistros de erros elimínanse despois da duración seleccionada. Pode seleccionar un dos seguintes valores:
   • 1 día
   • 7 días
   • 30 días
   • 60 días
   • 90 días
   • 180 días
   • Sempre

  Por defecto, o período de retención é de 30 días.

  Actualizar ventá de configuración dos rexistros de diagnóstico

 4. Prema Actualizar.

Desactivar rexistros de diagnóstico

 1. Abra o Centro de administración dos portais de Power Apps.

 2. Vaia a Accións do portal > Desactivar rexistros de diagnóstico.

  Desactivar rexistros de diagnóstico

 3. Prema Desactivar na mensaxe de confirmación.

Mostrar erro do complemento

Outra situación que ocorre con frecuencia durante o desenvolvemento dun portal é un erro xerado por complementos personalizados e lóxica de negocio escrito no seu ambiente de Common Data Service. Polo xeral, pódese acceder aos erros desactivando erros personalizados ou activando rexistros de diagnóstico. No entanto, nalgúns casos, é máis rápido mostrar estes erros directamente no portal para diagnosticar o problema máis rápido. Para facer isto, pode configurar o seu portal para mostrar erros de complementos personalizados desde Common Data Service na pantalla do portal.

Para mostrar erros de complementos personalizados, cree a configuración do sitio Site/EnableCustomPluginError e defina o valor como Verdadeiro. Os erros de complementos personalizados mostraranse na pantalla en lugar dun erro xenérico. A mensaxe de erro mostrará só a parte da mensaxe do erro do complemento e non o rastrexo da pila completa.

Estas son as pantallas en que aparecerán os erros de complementos personalizados:

 • Lista de entidades
  • Recuperación de rexistros
 • Formulario de entidade
  • Recuperar
  • Crear/Actualizar, etc
 • Formularios web
  • Recuperar
  • Crear/Actualizar, etc

Se a configuración do sitio non está presente, tratarase como falso por defecto e os erros de complementos non se procesarán.

Consulte tamén

Microsoft Learn: Mantemento e solución de problemas dos portais de Power App