Cualifique ou vote unha páxina web nun portal

As valoracións fornecen aos usuarios a capacidade de cualificar ou votar unha páxina web. As valoracións tamén se poden activar para comentarios de páxinas. De maneira predeterminada, esta funcionalidade está activada, pero pódese activar para ir páxina por páxina.

As valoracións son actividades personalizadas e, polo tanto, poden ser usadas igual que calquera outra actividade como correos electrónicos, chamadas telefónicas etc. Debido a que as valoracións son actividades, é posible, usando a personalización, que aparezan en calquera entidade que escolla que aparece e procésase no portal, incluídas as entidades personalizadas.

Activar valoracións de páxinas

  1. Abrir a aplicación Xestión do portal.

  2. Vaia a Portais > Páxinas web.

  3. Seleccione a Páxina web na que quere activar as valoracións.

  4. No separador Xeral, en Opcións de páxina, axuste Activar valoracións en Si.

  5. Seleccione Gardar e pechar.

Usar valoracións

Para as páxinas web que teñen habilitadas as valoracións das páxinas, os usuarios poden valorar a páxina empregando a escala de valoración.

Tipo de valoración

Xestionar valoracións

As valoracións de páxinas web pódense ver, modificar ou eliminar en portais de Power Apps.

  1. Abrir a aplicación Xestión do portal.

  2. Desprácese ata a páxina web para a que lle interesa ver as valoracións.

  3. No separador Relacionado, seleccione Actividades. A visualización asociada mostra as clasificacións da páxina web seleccionada. Dentro esta visualización, os usuarios poden modificar ou eliminar valoracións existentes.