Definir os pasos do Formulario web para portais

O paso do formulario web fornece a lóxica de fluxo da experiencia do usuario do formulario, como pasos e póla condicional. Tamén fornece detalles referentes á compilación dun formulario e o comportamento adicional.

Nota

Os formularios web persisten o historial de pasos que un usuario visitou nun obxecto dunha entidade de Sesión do Formulario Web. Se os pasos do Formulario Web foron modificados, os datos de historial creados poden estar agora caducos. Cando se modifican os pasos, é recomendable eliminar todos os rexistros de Sesión do Formulario Web para eliminar coincidencias entre secuencias de pasos rexistrados no historial e a secuencia actual.

Cada Formulario Web que se presenta no portal ten un ou máis pasos. Estes pasos comparten algunhas propiedades comúns, segundo se describe a continuación. Cada Paso contén un punteiro (a busca) ao seguinte paso, agás os pasos de terminal. Os pasos de terminal non teñen un seguinte e, por tanto, son os últimos pasos do Formulario Web (debido a pólas condicionais, pode haber varios pasos de terminal)

Pasos para crear un formulario web

Nome Descrición
Nome Título utilizado como referencia.
Formulario web O Formulario Web asociado co paso actual.
Tipo Un dos seguintes:
Tipo de paso Cargar Separador ou Cargar Formulario: mostra as propiedades de formularios.
Para obter máis información acerca da configuración destes tipos de paso de formulario web, consulte as seccións correspondentes que aparecen a continuación.
Nota: o primeiro paso non pode ser de tipo "Condición".
Seguinte paso O paso que seguirá ao paso actual. Estará en branco para un único formulario nun único paso.
Nome lóxico da entidade de destino O nome lóxico da entidade asociada ao formulario.
Permítese mover ao anterior Indica se o usuario ten a opción de navegar até o paso anterior nun formulario web de pasos múltipmes. O valor predefinido é verdadero. Desactivar para evitar que o usuario poida ir ao paso anterior.

Consulte tamén

Configurar un portal
Definir entidade
Tipo de paso Cargar formulario ou Cargar separador
Tipo de paso de redireccionamento
Tipo de paso condicional
Engadir JavaScript personalizado