Xestionar os portais existentes en Power Apps

Unha vez creado un portal, estará visible na sección Aplicacións recentes na páxina de inicio de Power Apps.

aplicacións recentes

Para xestionar unha aplicación, seleccione Máis comandos (...) para o portal e escolla unha acción no menú contextual.

opcións da aplicación portal

Editar

Abre Portais de Power Apps Studio para editar o contido e os compoñentes do portal.

creador de portais

Explorar

Abre o portal para navegar polo sitio web. Isto axudaralle a ver o portal como o verán os seus clientes.

sitio web do portal

Tamén pode abrir o portal para navegar polo sitio web seleccionando Navegar polo sitio web en Portais de Power Apps Studio para ver os cambios que realizou no sitio web. O sitio web ábrese nun novo separador con URL do sitio web.

Compartir

Comparta o seu portal con usuarios internos ou externos. Siga os pasos mencionados no panel Compartir este portal.

compartir portal

Compartir con usuarios internos

Para compartir o portal cos usuarios internos primeiro debe crear un rol de seguranza e logo atribuír usuarios ao rol de seguranza para que poidan usar o portal.

Nota

Como usuario de Common Data Service, se non ten os privilexios axeitados nas entidades do portal, pode que vexa erros como "Non ten acceso para ver solucións neste ambiente." ou “Non te acceso para visualizar o sitio web neste ambiente.” É recomendable dispoñer dun rol de seguranza de administrador do sistema na base de datos de Common Data Service correspondente.

Paso 1: Crear un rol de seguranza

 1. No panel Compartir este portal, en Crear un rol de seguranza, seleccione Roles de seguranza. Aparece unha lista de todos os roles de seguranza configurados.

 2. Na barra de ferramentas Accións, seleccione Nova.

 3. Na ventá Novo rol de seguranza, introduza o nome do rol.

 4. Estableza os privilexios para todas as entidades utilizadas no seu portal.

 5. Cando conclúa a configuración do rol de seguranza, na barra de ferramentas, seleccione Gardar e pechar.

Para obter información acerca dos roles de seguranza e os privilexios, consulte: Roles de seguranza e privilexios.

Paso 2: Atribuír usuarios ao rol de seguranza

 1. No panel Compartir este portal, en Atribuír usuarios ao rol de seguranza, seleccione Usuarios. Aparecerá unha lista de todos os usuarios.

 2. Seleccione o usuario ao cal desexa atribuír un rol de seguranza.

 3. Seleccione Xestionar funcións.

  Nota

  Se non pode ver o botón Xestionar roles na barra de comandos, ten que cambiar o cliente establecendo forceUCI en 0 no URL. Por exemplo, https://<org_url>/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=systemuser&forceUCI=0

 4. Na caixa de diálogo Xestionar roles de usuario, seleccione o rol de seguranza que creou antes e seleccione Aceptar.

Compartir con usuarios externos

O seu portal debería funcionar de forma anónima e debería ser accesible polos usuarios externos. Se desexa probar funcións avanzadas para a xestión de roles e permisos para usuarios externos, consulte Configura un contacto para o seu uso nun portal, Convidar contactos aos seus portais, Crear roles web para portais, Atribuír permisos de entidades.

Configuración

Mostra a configuración do portal e permítelle cambiar o nome do portal. Tamén pode realizar accións avanzadas como a administración do portal a través do Centro de administración de portais de Power Apps e traballar coa configuración do sitio. A configuración fornece ligazóns para o centor de administración de portais de Power Apps e a configuración do sitio. Máis información: Administración avanzada do portal e Configurar as opción do sitio.

configuración do portal

Supr

Elimina o portal e recursos aloxados. Ao eliminar un portal, o seu URL pasa a ser inaccesible. A eliminación dun portal non afecta a configuracións ou solucións de portal presentes no seu ambiente e permanecerán como están. Para eliminar completamente as configuracións do portal do seu ambiente, debe eliminar manualmente as configuracións do portal. Para iso, use a aplicación Xestión de portais e elimine o correspondente rexistro de sitio web para o portal.

Nota

Se non ten privilexios suficientes para eliminar un portal, aparece un erro. Debe ter a función de Administrador do sistema para poder eliminar un portal. Ademais, debe ser o propietario da aplicación do portal en Azure Active Directory. O usuario que crea o portal é por defecto o propietario e pode eliminar un portal. Para obter información sobre como engadirse como propietario, consulte Engádase como propietario da aplicación de Azure AD.

Detalles

Mostra detalles como o propietario do portal, a data e a hora na que foi creado e modificado por última vez, e o URL do portal.

detalles do portal