Combinar rexistros duplicados

Os rexistros duplicados pode meterse nos seus datos cando un usuario usuario introduce os datos manualmente ou importa datos en masa. Common Data Service axuda a resolver duplicados potenciais ao fornecer detección de duplicados para rexistros activos, como contas e contactos. Cando combina un rexistro, tamén se combinarán todos os rexistros relacionados ou secundarios. O administrador tamén pode configurar as regras de detección de duplicados para outras situacións.

Por exemplo, supoñamos que introduce un rexistro de contacto, Xosé Aguín, xunto cun número de teléfono móbil. A regra de detección de duplicados descubre que xa ten un rexistro semellante, e mostra esta caixa de diálogo.

Rexistro de contacto duplicado detectado

Non está seguro de se este é un novo rexistro (un que ten o mesmo nome que un contacto existente) ou un duplicado, polo que debe seleccionar Ignorar e gardar.

A seguir, vaia á lista Todos os contactos e verá que agora dispón de dous rexistros co mesmo nome. Despois de revisar os rexistros, determine que son duplicados que se poden combinar.

Rexistro de contacto duplicado detectado

Common Data Service inclúe regras de detección de duplicados predeterminadas para contas e contactos. Estas regras están automaticamente activads, polo que non ten que facer nada para configurar a detección de duplicados para estes tipos de rexistro.

Nota

Se están dispoñibles no seu sistema, é posible que tamén poida comprobar os duplicados doutros tipos de rexistro, ademais de contactos e contas. Consulte co administrador do sistema. Localice o seu administrador ou técnico de asistencia

Como combinar rexistros duplicados

 1. Seleccione os rexistros duplicados e, a seguir, seleccione Combinar.

  Rexistro de contacto duplicado detectado

 2. Na caixa de diálogo Combianr rexistros, seleccione o rexistro principal (o que desexa manter) e, a seguir, seleccione os campos do novo rexistro que desexa combinar co rexistro principal. Os datos deses campos poden anular os datos existentes no rexistro principal. Seleccione Aceptar.

  Caixa de diálogo para combinar os rexistros

Hai algunhas situacións nas que é posible atopar duplicados:

 • Cando se crea ou se actualiza un rexistro.
 • Cando está a usar Dynamics 365 for Outlook e pasa do modo sen conexión ao modo en liña.
 • Cando importa datos utilizando o asistente para a importación de datos
 • Non é posible detectar duplicados cando se combinan rexistros, cando se garda unha actividade como concluída ou cando se cambia o estado dun rexistro, como por exemplo ao activar ou reactivar un rexistro.

Importante

Se un campo ou control coincide con algunha das seguintes condicións, non aparecerá no diálogo de combinación:

 • A sección que contén é invisible no descritor do formulario ou no XML do formulario, independentemente de que a sección apareza en tempo de execución. É posible mostrala usando a API cliente.
 • O control non ten unha propiedade de clase.
 • Os metadatos do atributo ValidForUpdate teñen un valor False.
 • O control é Control da colección de formularios rápidos ou Control da colección de formularios rápidos do panel de referencia.
 • Os metadatos do atributo ValidForUpdate teñen un valor False.
 • O atributo é Picklist ou MultiSelectPickList e ten un atributo de lista despregable primaria ou lista despregable secundaria.
 • O atributo é parentaccountid na entidade Conta. Esta é unha configuración do sistema e non se pode cambiar.
 • O atributo é parentcustomerid na entidade Contacto. Esta é unha configuración do sistema e non se pode cambiar