התכונה MailNickName או Alias Exchange Online אינה תואמת למה שצוין ב- Exchange מקומי

מאפייני הבעיה

התכונה Alias או Mailnickname Microsoft Exchange Online אינה תואמת למאפיין המוגדר בסביבה המקומית של Exchange עבור חשבון משתמש מסונכרן.

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם מתבצעים שינויים בשם הראשי של המשתמש (UPN) Mailnickname עבור המשתמש וערך התכונה משתנה לקידומת של ה- UPN.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, עדכן את Alias התכונה או Mailnickname . לשם כך, יש להשתמש בשיטות הבאות.

שיטה 1: השתמש במעטפת ניהול Exchange

 1. שנה את ערך התכונה Alias הקיימת כך שהשינוי ימצא על-ידי Azure Active Directory (Azure AD) Connect. פעולה זו אמורה לסנכרן את השינוי ל- Microsoft 365. לשם כך, השתמש ב- Set-Mailbox Set-RemoteMailbox cmdlet או ב- cmdlet, בהתבסס על סוג הנמען ב- Exchange מקומי.

  • Set-RemoteMailbox

   $alias=Get-remotemailbox <user@domain.com>
   Set-RemoteMailbox <user@domain.com> -alias "$($alias.alias)1"
   
  • Set-Mailbox

   $alias=Get-mailbox <user@domain.com>
   Set-Mailbox <user@domain.com> -alias "$($alias.alias)1"**
   
 2. הפעל סינכרון דלתא Azure AD התחבר, או המתן Azure AD התחבר כדי להפעיל את הדלתא. מומלץ שתסנכרן את השינויים שבוצעו בשלב 1 ל- Microsoft 365.

 3. שנה את ערך התכונה Alias לערך המקורי שלה. לשם כך, הפעל אחד מרכיבי ה- cmdlet הבאים:

  Set-RemoteMailbox <user@domain.com> -alias "$($alias.alias)"
  
  Set-Mailbox <user@domain> -alias "$($alias.alias)"
  
 4. הפעל סינכרון דלתא מ- Azure AD Connect, או המתן עד ש- Azure AD Connect יפעיל את דלתא> באופן אידיאלי, פעולה זו אמורה לסנכרן את השינויים עם Microsoft 365.

שיטה 2: שימוש במודול PowerShell של Active Directory

 1. שנה את Mailnickname ערך התכונה כך שהשינוי יתגלה על-ידי Azure AD Connect. פעולה זו אמורה לסנכרן את השינוי ל- Microsoft 365. לשם כך, הפעל את קבוצת רכיבי ה- cmdlet הבאים:

  $mailnickname=Get-ADUser -Properties * -Filter {name -like '<username>*'}
  Get-ADUser -Properties * -Filter {name -like '<username>*'} | set-aduser -replace @{mailnickname="$($mailnickname.mailnickname)1"
  
 2. הפעל סינכרון דלתא Azure AD התחבר, או המתן Azure AD התחבר כדי להפעיל את הדלתא. מומלץ שתסנכרן את השינויים שבוצעו בשלב 1 ל- Microsoft 365.

 3. שנה את ערך התכונה Mailnickname לערך המקורי שלה. לשם כך, הפעל את ה- cmdlet הבא:

  Get-ADUser -Properties * -Filter {name -like '<username>*'} | set-aduser -replace @{mailnickname="$($mailnickname.mailnickname)"
  
 4. הפעל סינכרון דלתא Azure AD התחבר, או המתן Azure AD התחבר כדי להפעיל את הדלתא. מומלץ שתסנכרן את השינויים שבוצעו בשלב 1 ל- Microsoft 365.