הפניית אובייקט שאינה מוגדרת למופע של שגיאת אובייקט ומעקב אחר הודעות נכשלים בסביבה היברידית של Exchange

מספר KB מקורי:   4481099

מאפייני הבעיה

בהתחשב בתרחיש זה:

  • אתה עובד בסביבה היברידית של Microsoft Exchange Server.
  • הודעה נשלחת מתיבת דואר מקומית לתיבת דואר של Exchange Online.
  • אתה מנסה לעקוב אחר ההודעה בדוחות מסירה בארגון Exchange המקומי.

בתרחיש זה, המעקב נכשל ואתה מקבל הודעת שגיאה זו:

הפניה לאובייקט אינה מוגדרת למופע של אובייקט.

סיבה

אופן פעולה זה מתוכנן. Exchange Server אינו תומך במעקב אחר הודעה שנשלחה מתוך מקומית לענן בסביבה היברידית.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, הפעל את המעקב אחר הודעות מ-Office 365 כדי לקבל מעקב חלקי בצד הענן. שים לב שאפשרות זו אינה מציגה את הנתיב המקומי.