בדיקות Test-OwaConnectivity וTest-EcpConnectivity של cmdlet נכשלות במצב חיצוני

מספר KB מקורי:   2814954

מאפייני הבעיה

כאשר יש לך שרת Exchange Server 2013 שפועל בו שרת גישת לקוח, השרת מתפקד בדומה לדלת קדמית. היא מקבלת את כל בקשות הלקוח ומעבירה אותן למסד הנתונים הנכון של תיבת הדואר הפעילה בקבוצה של שרתי גישת לקוח הפועלת באמצעות Exchange Server 2010.

כאשר אתה מפעיל את ה Test-OwaConnectivity Test-EcpConnectivity -cmdlet ורכיבי ה-cmdlet במצב חיצוני בשרת exchange Server 2010 Client server, היישומונים מנסים לבדוק תחילה את שרת exchange 2013. עם זאת, בדיקות ה-cmdlet נכשלות.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר Test-OwaConnectivity Test-EcpConnectivity שאין אפשרות להיכנס בהצלחה לשרת Exchange server 2013.

פתרון

כדי לעקוף בעיה זו, הפעל את Test-OwaConnectivity Test-EcpConnectivity רכיבי ה-cmdlet במצב פנימי בשרת גישת לקוח של Exchange server 2010.