ל-Outlook אין אפשרות להגדיר פרופיל חדש על-ידי שימוש ב- Exchange Autodiscover עבור תיבת הדואר של Exchange Online ב-Office 365

בעיה

בעת נסיון להגדיר חשבון דואר חדש עבור Office 365 באמצעות 'אשף הוספת חשבון חדש' ב-Microsoft Outlook, פרופיל ה- Outlook שלך אינו מוגדר באופן אוטומטי. בנוסף, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה כאשר Outlook מנסה להגדיר את הגדרות השרת עבור הפרופיל שלך:

חיבור מוצפן לשירותי הדואר שלך אינו זמין

בעת בדיקה באמצעות מנתח הקישוריות הנייד של Microsoft, הודעת השגיאה הבאה עשויה לחזור:

לגילוי האוטומטי אין אפשרות לעבד את כתובת הדואר האלקטרוני הנתונה. רק תיבות דואר ואנשי קשר מותרים.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש בעקבות אחת מהסיבות הבאות:

 • כתובת הדואר האלקטרוני השגויה הוזנה בדף הגדרת חשבון אוטומטית (Auto Account Setup) של אשף הוספת חשבון חדש ב- Outlook.
 • העדכונים הדרושים עבור Outlook על מנת להתחבר באופן אוטומטי ל-Exchange Online אינם מותקנים עבור גירסת ה- Outlook שברשותך.
 • רשומת הגילוי האוטומטי של CNAME עבור התחום שברשותך אינה קיימת או שאינה מוגדרת כראוי.
 • בארגונים המשתמשים בספריית הסנכרון הפעיל, ייתכן כי כתובת הדואר האלקטרוני, כינוי המשתמש בדואר האלקטרוני,שם תצוגה, ו-כתובת ייצוגית לא מותקנות כראוי למשתמש המערכת בספריה הפעילה.

הערה

מאמר זה דן ב- Outlook 2016 ,Outlook 2013 ו- Exchange Online. לקבלת עזרה בהתחברות ל-Exchange Online ממכשיר נייד, ראו התקנה ושימוש ב- Office 365 במכשיר הנייד או בטאבלט. לקבלת עזרה בהתחברות לשירות חיצוני של Outlook, פנו אל ספק הדואר החיצוני שלך.

פתרון

שיטה 1: הפעילו את מסייע התמיכה והשחזור של Office 365

השתמשו באבחון אני צריך עזרה בהגדרת מייל Office 365 ב- Outlook הנמצא בעזר תמיכה ושחזור (SaRA). לחץ על הפעל כאשר תתבקש על-ידי הדפדפן.

אבחון זה מבצע בדיקות אוטומטיות ומחזיר עבורך דרכים אפשריות לפתירת אותן בעיות שזוהו.

שיטות נוספות

אם אתם משתמש בדומיין מותאם אישית

אם דרך 1 אינה פותרת את הבעיה, ואם אתם משתמש בדומיין מותאם אישית עם Office 365, השתמשו בשיטות הבאות בסדר שבו הן מפורטות. אם השיטה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, עברו לשיטה אחריה.

שיטה 2: שדרגו לגירסה העדכנית ביותר של Outlook

ראשית, שימו לב כי אתם מזינים את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה הנכונים בדף הגדרת חשבון אוטומטית (Auto Account Setup) תחת אשף הוספת משתמש חדש ב- Outlook.

במידה וברשותכם Outlook 2010 או גירסה קודמת אף יותר, שדרגו לגירסה הנוכחית של Outlook. לקבלת מידע נוסף, ראו הורדה והתקנה של Office באמצעות Office 365 עבור עסקים במחשבך.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההגדרה של Outlook עבור Office 365, עיינו במקורות הבאים:

הערה

אם שיטה זו אינה פותרת את הבעיה, עבור אל שיטה 3.

שיטה 3: ודאו כי רשומת ה-CNAME של הגילוי האוטומטי (Autodiscover) מוגדרת כראוי

רשומת ה- CNAME של הגילוי האוטומטי חייבת להתקיים וחייבת להיות מוגדרת כראוי. מומלץ מאוד שתגדירו את הגילוי האוטומטי של Exchange בעת שימוש ב- Outlook כדי להתחבר לתיבות הדואר של Exchange Online. הגדרת הגילוי האוטומטי ורשומות DNS קשורות אחרות, נדרשות עבור קישוריות Outlook ב-Exchange Online. מנהלי מערכת יכולים להשתמש באשף פתרון בעיות דומיין ב-Office 365 או במנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft, כדי לוודא שהרשומות מוגדרות כראוי.

השתמשו באשף פתרון בעיות הדומיין ב-Office 365

בכדי להשתמש באשף פתרון בעיות דומיין ב-Office 365, בצעו את הפעולות הבאות.

 1. התחברו לפורטל Office 365 (https://portal.office.com) על ידי שימוש בחשבון מנהל.
 2. לחצו על מנהל כדי לפתוח את מרכז הניהול של Microsoft 365.
 3. בחלונית הניווט השמאלית, לחצו על דומיין, בחרו את שם הדומיין המשמש את המשתמש הרלוונטי, ולאחר מכן לחצו על פתרון בעיות כדי להפעיל את האשף.

שימוש במנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft

על מנת להשתמש במנתח הקישוריות המרוחקת בכדי לבדוק אם Exchange פועל כהלכה, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בדפדפן אינטרנט, דפדפו אל כלי ניתוח הקישוריות המרוחקת של Microsoft באתר האינטרנט הבא:

  מנתח קישוריות מרחוק (Remote Connectivity Analyzer)

 2. השלימו את כל השדות הדרושים בטופס ולאחר מכן לחצו על ביצוע בדיקה.

  צילום מסך של הזנת אישורי בדיקה

 3. כאשר הבדיקה תסתיים, קבעו האם צלחה.

שיטה 4: ודאו כי תכונות המשתמש במדריך הפעיל (Active Directory) מוגדרות כראוי

באפשרותך להשתמש ב-'cmdlet' קבלת דואר אלקטרוני מרחוק (Get-RemoteMailbox) על מנת לקבוע אם התכונות הבאות מוגדרות כראוי עבור המשתמש. בעיות נפוצות מתרחשות כאשר ערך אינו מוגדר עבור אחת או יותר מהתכונות האלה. להלן דוגמה לתכונות הנכונות.

תכונה דוגמה
primarySMTPAddress ted@contoso.com
כינוי ted
שם תצוגה (displayName) Ted Bremer
כתובות דואר אלקטרוני SMTP: ted@contoso.com X400:c=us;a= ;p=First Organization;o=Exchange;s=Bremer;g=Ted
remoteRoutingAddress ted@contoso.mail.onmicrosoft.com

כדי לעדכן תכונות אלה, באפשרותך להשתמש ב- cmdlet הגדרת תא דואר מרחוק.

לאחר הגדרת הערכים הנכונים עבור תכונות אלה, מתקבל סנכרון מדריך כפוי, ולאחר מכן נסו להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני של המשתמש ב-Outlook.

אם אינכם משתמשים בדומיין מותאם אישית

שיטה 2: השתמשו באשף הוספת חשבון חדש ב-Outlook

אם שיטה 1 אינה פותרת את הבעיה ואינך משתמש בדומיין מותאם אישית יחד עם Office 365, באפשרותך להשתמש באשף הוספת חשבון חדש ב-Outlook כדי להגדיר את פרופיל ה- Outlook שלך באמצעות כתובת דואר אלקטרוני ברירת המחדל ע"פ "onmicrosoft.com" המשוייכת עם תיבות דואר Exchange Online בעת הרישום ל- Office 365. בעת שימוש באשף הוספת חשבון חדש כדי להגדיר פרופיל דואר חדש, יש לציין את סיסמת הOffice 365 שלך ואת כתובת הדואר האלקטרוני אשר ברירת מחדל בOffice 365 שלך בתבנית <user>@<domain>.onmicrosoft.com (לדוגמא, kim@contoso.onmicrosoft.com).

שיטה זו נתמכת ופועלת עבור משתמשים שאין בכוונתם להחזיק בדומיין מותאם אישית. שיטה זו תומכת גם בגילוי אוטומטי (Autodiscover). אם מיקום שרת תיבת הדואר משתנה, Outlook מתעדכן בהתאם באמצעות מיקומו החדש של שרת תיבת הדואר שלך.

מידע נוסף

Microsoft אינו תומך בהגדרה ידנית של פרופיל ב-Outlook לצורך קבלת קישוריות לתיבות דואר Exchange Online ב-Office 365. עם זאת, אנו יכולים לסייע לך להשלים משימות אחרות, כגון הגדרת רשומות DNS וגילוי אוטומטי (כמתואר בשיטה 2). זה מאפשר לך להגדיר את חשבונך באמצעות השיטות הנתמכות.

הפניות

עברו אל מסייע התמיכה והשחזור של Microsoft עבור Office 365כדי לפתור בעיה זו.

למידע נוסף, ראו את המאמר הבא מתוך מאגר הידע של Microsoft:

 • 2555008 כיצד לפתור בעיות חופשיות/תפוסות בפריסה היברידית של שרת ה- Exchange המקומי ו- Exchange Online ב- Office 365

עדיין זקוק לעזרה? עבור אל קהילת Microsoft.