מדיניות מחזור החיים של Microsoft

הנחיות עקביות לגבי הזמינות של תמיכה לאורך חיי המוצר המאפשרות לך גם תכנון לפי זמנים.