Windows 10, גירסה 1809 סוף שירות

פורסם במקור: 12 בפברואר, 2020/ תאריך עדכון: יום חמישי 16 אפריל 2020‏

חיפוש אנא עברו הנה על מנת לחפש את מחזור חיי (lifecycle) המוצר שברשותך.

חשוב

המידע במאמר זה עודכן. אנא עברו הנה לצפיה באחרונה.

Windows 10, גירסה 1809 תגיע לסוף השירות ב- 12 במאי, 2020. אנא עברו הנה לצפיה במידע האחרון. הדבר חל על המהדורות הבאות* של Windows 10 שפורסמו בנובמבר של 2018:

  • Windows 10 Home, גירסה 1809
  • Windows 10 Pro, גירסה 1809
  • Windows 10 Pro for Education, גירסה 1809
  • Windows 10 Pro for Workstations, גירסה 1809
  • Windows 10 IoT Core, גירסה 1809

מהדורות אלו יפסיקו לקבל עדכוני אבטחה לאחר ה- 12 במאי, 2020. אנא עברו הנה לצפיה במידע האחרון. לקוחות שיצרו קשר עם תמיכת Microsoft לאחר תאריך זה, יופנו לעדכון המכשיר שלהם לגירסה העדכניתביותר של Windows 10, שיישארו נתמכים.

לקבלת מידע נוסף, עיין בגיליון העובדות של מחזור החיים של Windows או ב -Windows 10 שירות שאלות נפוצות.