Windows 10, גירסה 1809 סוף שירות

פורסם במקור: 12 בפברואר, 2020/ תאריך עדכון: יום שישי 29 מאי 2020‏

חיפוש אנא עברו הנה על מנת לחפש את מחזור חיי (lifecycle) המוצר שברשותך.

Important

המידע במאמר זה עודכן. אנא עברו הנה לצפיה באחרונה.

ווינדוס 10, גירסה 1809 תגיע לסוף השירות ב- 12 במאי, 2020 ה10 בנובמבר, 2020. אנא עברו הנה לצפיה במידע האחרון. הדבר חל על המהדורות הבאות של ווינדוס 10 שפורסמו בנובמבר 2018:

  • Windows 10 Home, גירסה 1809
  • Windows 10 Pro, גירסה 1809
  • Windows 10 Pro for Education, גירסה 1809
  • Windows 10 Pro for Workstations, גירסה 1809
  • Windows 10 IoT Core, גירסה 1809

מהדורות אלו יפסיקו לקבל עדכוני אבטחה לאחר ה- 12 במאי, 2020 ה10 בנובמבר, 2020. אנא עברו הנה לצפיה במידע האחרון. לקוחות שיצרו קשר עם תמיכת Microsoft לאחר תאריך זה, יופנו לעדכון המכשיר שלהם לגירסה העדכניתביותר של Windows 10, שיישארו נתמכים.

לקבלת מידע נוסף, עיין בגיליון העובדות של מחזור החיים של Windows או ב -Windows 10 שירות שאלות נפוצות.

יומן שינויים

עריכות מאי 2020/ הוסף: תאריך סיום שירות מתוקן של Windows 10, ג8רסה 1709: ה-10 בנובמבר 2020