שאלות נפוצות לגבי מחזור חיי - מערכות הפעלה

פורסם במקור: יום שני 18 יולי 2016‏

חיפוש אנא עברו הנה על מנת לחפש את מחזור חיי (lifecycle) המוצר שברשותך.

Windows Mobile

מהו מחזור החיים עבור Windows Mobile?

Windows 10 Mobile, גירסה 1709 (שוחרר באוקטובר 2017) הוא שחרורו האחרון של Windows 10 Mobile ו-Microsoft תפסיק תמיכתו ב- 10 בדצמבר, 2019. תאריך סיום התמיכה חל על כל המוצרים הניידים של Windows 10, כולל Windows 10 Mobile ו-Windows 10 Mobile Enterprise. משתמשי Windows 10 Mobile לא יהיו זכאים עוד לקבלת עדכוני אבטחה חדשים, תיקוני 'hotfix' שאינם בנושא אבטחה, אפשרויות תמיכה חינמים או עדכונים מקוונים של תוכן טכני מ-Microsoft בחינם.

כנסו הנה לקבלת מידע נוסף:

Windows Phone 8.1 הגיע לסוף התמיכה ב -11 ביולי 2017.

מה מכסה מדיניות מחזור החיים של Windows Mobile?

החל מ-Windows 10 Mobile, Microsoft תהפוך עדכונים לזמינים עבור מערכת ההפעלה בטלפון, כולל עדכוני אבטחה, לפחות 24 חודשים לאחר תאריך ההתחלה של מחזור החיים. עדכונים אלו יהיו מצטברים, כאשר כל עדכון בנוי מעל העדכון שלפניו. כדי להישאר נתמך, הלקוחות צריכים להתקין כל עדכון ששוחרר. ייתכן שהפצת העדכונים נשלטת על-ידי מפעיל הנייד או יצרן הטלפון שממנו רכשת את הטלפון. זמינות העדכון תשתנה גם לפי המדינה, האזור ויכולות החומרה.

העדכונים הם מצטברים, כאשר כל עדכון מובנה על כל העדכונים שקדמו לו. התקן צריך להתקין את העדכון העדכני ביותר כדי להישאר נתמך.

עדכונים עשויים לכלול תכונות חדשות, תיקוני אבטחה ו/או שאינם של אבטחה, או שילוב של שניהם. לא כל התכונות בעדכון יפעלו בכל ההתקנים.

ייתכן שלהתקן לא תהיה אפשרות לקבל עדכונים אם חומרת ההתקן אינה תואמת, חסרה מנהלי התקנים נוכחיים או מחוץ לתקופת התמיכה של יצרן הציוד המקורי (OEM).

זמינות עדכון עשויה להשתנות, לדוגמה לפי מדינה, אזור, קישוריות רשת, מפעיל נייד (למשל, עבור התקנים סלולריים) או יכולות חומרה (כולל, למשל, שטח דיסק פנוי).

כיצד מדיניות זו חלה על טלפונים (לדוגמה, חומרה ניידת) שבוצעו על-ידי יצרני ציוד מקורי (Oem) אחרים?

מוצרים של ספקים חיצוניים המשלבים מוצרי Microsoft כגון מערכת ההפעלה Windows Mobile אינם נכללים במדיניות מחזור החיים של Microsoft. נא פנה למפעיל הנייד או ליצרן הציוד המקורי לקבלת מידע תמיכה ואחריות אודות החומרה הניידת.

מהי מדיניות מחזור החיים עבור שירותי מנוי ו/או יישומים המהווים חלק ממערכת Windows Mobile?

מדיניות מחזור החיים של Windows Mobile מכסה את מערכת ההפעלה הניידת של Windows. יישומים הניתנים להורדה ושירותי מנוי נתמכים על-ידי המוציא לאור.

מכשירי כף-יד מוטבעים של Windows

מהי מדיניות מחזור החיים עבור מערכות הפעלה כף-יד מוטבעות של Windows?

Microsoft תהפוך עדכונים לזמינים עבור מערכת הפעלה כף-יד מוטבעת של Windows, כולל עדכוני אבטחה, למשך חמש שנים לאחר תאריך ההתחלה של מחזור החיים. עדכוני מוצר יהיו מצטברים, עם כל עדכון שנבנה על גבי העדכון שקדם לו. כדי להישאר נתמך, הלקוחות צריכים להתקין כל עדכון ששוחרר. כאשר מהדורה עתידית אינה פועלת בחומרה הנתמכת כרגע, Microsoft תספק חמש שנות תמיכה מתאריך ההודעה על שינוי החומרה הצפוי.

מה הכיסוי של מדיניות מחזור חיי Windows Embedded 8.1 Handheld?

Microsoft תהפוך עדכונים לזמינים עבור מערכת ההפעלה, כולל עדכוני אבטחה, למשך חמש שנים לאחר תאריך ההתחלה של מחזור החיים. הפצת העדכונים עשויה להיות נשלטת על-ידי מפעיל הנייד או יצרן ההתקן שממנו רכשת את המכשיר. זמינות העדכון תשתנה גם לפי המדינה, האזור ויכולות החומרה.

כיצד מדיניות זו חלה על התקנים (לדוגמה, חומרה ניידת) שבוצעו על-ידי יצרני ציוד מקורי (Oem) אחרים?

מוצרים של צד שלישי המשלבים מוצרי Microsoft, כגון חומרת המחשב הנישא ה8.1 מוטבע על-ידי Windows, אינם נכללים במדיניות מחזור החיים של Microsoft. נא פנה למפעיל הנייד או ליצרן הציוד המקורי לקבלת מידע תמיכה ואחריות אודות החומרה הניידת.

מהי מדיניות מחזור החיים עבור שירותי מנוי ו/או יישומים המהווים חלק ממערכת כף-היד 8.1 מוטבע של Windows?

מדיניות מחזור חיי כף-היד של Windows מוטבעת 8.1 מכסה את מערכת הפעלה כף-יד של Windows מוטבע 8.1. יישומים הניתנים להורדה ושירותי מנוי נתמכים על-ידי המוציא לאור.

מדוע מחזור החיים של Windows Phone 8.1 הוא 3 שנים ושל Windows Embedded 8.1 Handheld 8.1 הוא 5 שנים?

בהתבסס על משוב מיצרני ציוד מקורי של לקוחות ארגוניים, הלקוחות שלנו זקוקים לתמיכת מחזור חיים ברמה ארגונית עבור מערכות ההפעלה שלהם כדי להבטיח שהם יוכלו להישאר בפלטפורמה נתמכת למשך זמן ארוך יותר מאשר מערכת מחזור החיים עבור הפעלה ניידת מאפשרת. לכן, מחזור החיים של התקן כף-היד בשביל ארגונים הוא ארוך יותר ממחזור החיים עבור מכשיר נייד.

כיצד לקוחות ארגוניים מקבלים תמיכה עבור התקנים בהם הם משתמשים בהתבסס על מחשב כף-יד מוטבע של Windows?

עבור בקשות באגים, תיקוני אבטחה או בקשות שינוי, לקוחות ארגוניים יכולים לקבל תמיכה מיצרן ההתקן הרלוונטי שלהם.