סקירה כללית-הודעות

פורסם במקור: יום שישי 06 מרץ 2020‏

חיפוש אנא עברו הנה על מנת לחפש את מחזור חיי (lifecycle) המוצר שברשותך.

צוות מחזור החיים של Microsoft פועל עם קבוצות מוצרים ברחבי Microsoft כדי ליידע את הלקוחות ולהגביר את העברת ההודעות סביב אירועים הקשורים למחזור החיים. הדבר כולל ביטול והסרות של מוצרים עיקריים, סיום אירועי תמיכה, העברת שירותים, מידע לגבי העברה ושינויים בתנאי תמיכה ושירות. בנוסף, כל שינוי במדיניות מחזור החיים של Microsoft ישותף כאן.

אנא חזור בקביעות להודעות מחזור החיים האחרונות הנוגעות להצעות המוצר המסחריות שלנו.