מדיניות מחזור החיים המודרני

פורסם במקור: יום רביעי 24 אוגוסט 2016‏

חיפוש אנא עברו הנה על מנת לחפש את מחזור חיי (lifecycle) המוצר שברשותך.

מדיניות מחזור החיים המודרני מכסה מוצרים ושירותים שנגישים ונתמכים ברציפות. תחת מדיניות זו, המוצר או השירות נשארים בתמיכה אם ימולאו הקריטריונים הבאים:

  1. על הלקוחות להישאר עדכניים לפי דרישות השירות והמערכת שפורסמו עבור המוצר או השירות.
  2. על הלקוחות להיות מורשים להשתמש במוצר או בשירות.
  3. על Microsoft להציע כעת תמיכה עבור המוצר או השירות.

הודעת שינוי

שינויים עבור מוצרים ושירותים אלה עשויים להיות תכופים יותר ולדרוש מלקוחות להיות ערניים לשינויים הבאים במוצר או בשירות שלהם.

עבור מוצרים ושירותים הנשלטים על-ידי מדיניות מחזור החיים המודרני, אלא אם צוין אחרת, מדיניותה של Microsoft היא לספק הודעה של 30 יום לפחות כאשר לקוחות נדרשים לנקוט בפעולה כדי למנוע התדררות משמעותית בשימוש הרגיל של המוצר או השירות.

בקר במפות אלה כדי למצוא מידע אודות התכונות והמהדורות הבאות:

  1. M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
  2. Azure: https://azure.microsoft.com/updates
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com

רציפות והגירה

עבור מוצרים הנשלטים על ידי מדיניות מחזור החיים המודרני, Microsoft תספק הודעה של 12 חודשים לפחות לפני סיום התמיכה אם לא מוצע מוצר או שירות של הפעילות העוקבת - למעט שירותים בחינם או הודעות תצוגה מקדימה.

עבור מוצרים הנמצאים תחת מדיניות מחזור חיים קיימת (כגון מדיניות מחזור חיים קבוע), Microsoft תמשיך לספק שירות ותמיכה עבור פרק זמן קבוע. מוצרים שכבר הושקו עם מדיניות מחזור החיים הקיימים ימשיכו להיות נתמכים בהתאם לתאריכי סיום התמיכה שפורסמו.

לפרטים נוספים, עיין בשאלות הנפוצות של המדיניות המודרנית.