Preporuke unutar proizvoda u sustavu OfficeIn-product recommendations in Office

Kako bismo vam pomogli da iskoristite prednost značajki i funkcija sustava Office, možemo vam ponuditi preporuke unutar proizvoda sustava Office koji upotrebljavate.To help you take advantage of the features and functionality of Office, we might provide recommendations to you within an Office product that you’re using. Za korisnike tvrtke ili ustanove te preporuke mogu uključivati poruke vezane uz proizvode ili servise za produktivnost koje je vaša tvrtka ili ustanova kupila ili za njih ima licencu, bez obzira na to koristite li trenutno te proizvode ili servise.For organizational users, these recommendations may include messages related to productivity products or services that your organization has purchased or licensed, whether or not you're currently using those products or services. Za korisnike potrošače te preporuke mogu uključivati i poruke vezane uz proizvode ili usluge za produktivnost koji su vam dostupni, a koji su besplatni za upotrebu.For consumer users, these recommendations may also include messages related to productivity products or services that are available to you and that are free to use.

Evo nekoliko primjera vrste preporuka unutar proizvoda koje biste mogli vidjeti:Here are some examples of the types of in-product recommendations that you might see:

  • Preporuka da koristite PowerPoint Designer da biste dobili ideje za dizajn dok stvarate slajdove za prezentaciju.A recommendation to use PowerPoint Designer to provide you with design ideas as you’re creating slides for a presentation.
  • Preporuka da spremite dokument na servisu OneDrive tako da mu jednostavno možete pristupiti s drugih uređaja.A recommendation to save your document on OneDrive so that you can easily access the document from other devices.
  • Preporuka da koristite program Excel za iOS ili Android da biste mogli pristupati datotekama s mobilnog uređaja.A recommendation to use Excel for iOS or Android so that you can access your files from your mobile device.

Naš je cilj pružati preporuke koje su bitne, pravovremene i prikazane u odgovarajućem kontekstu.Our goal is to provide recommendations that are relevant, timely, and shown in the appropriate context. Da bismo pružili te preporuke, možemo se osloniti na informacije o proizvodima sustava Office koje ste kupili, aplikacijama sustava Office koje upotrebljavate, značajkama i mogućnostima unutar onih aplikacija sustava Office koje upotrebljavate, odnosno onih aplikacija za koje imate licencu za upotrebu, ali ih još niste isprobali.To provide these recommendations, we might rely on information about the Office products you have purchased, the Office apps that you use, the features and capabilities within those Office apps that you use, or those apps that you're licensed to use but haven’t tried yet. Te se preporuke ne temelje na stvarnom sadržaju koji stvarate tijekom upotrebe sustava Office, kao što su predviđanja proračuna u proračunskoj tablici programa Excel ili tekst koji pišete u poruci e-pošte programa Outlook.These recommendations are not based on the actual content that you create while using Office, such as budget projections in an Excel spreadsheet or the text you write in an Outlook email.

Dodatne informacije potražite u članku Zaštita privatnosti u tvrtki Microsoft.For more information, see Privacy at Microsoft.