Upotreba postavki pravilnika za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Microsoft 365 Apps za velike tvrtkeUse policy settings to manage privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise

Napomena

Popis proizvoda sustava Office obuhvaćenih ovim informacijama o zaštiti privatnosti potražite u članku Kontrole za zaštitu privatnosti dostupne za proizvode Office.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Microsoft predano radi na tome da vam pruži informacije i kontrole potrebne da biste mogli odabrati načine prikupljanja i korištenja podataka o vama prilikom korištenja sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke (nekadašnji Office 365 ProPlus).Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make choices about how your data is collected and used when you’re using Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus).

Počevši od verzije 1904 sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, postoje nove postavke pravilnika koje omogućuju kontrolu nad postavkama vezanima uz sljedeće:Starting with Version 1904 of Microsoft 365 Apps for enterprise, there are new policy settings that will allow you to control settings related to the following:

 • Dijagnostičke podatke o klijentskom softveru sustava Office, koji se prikupljaju i šalju Microsoftu.Diagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used

 • Povezana iskustva koja koriste funkcije utemeljene na oblaku da bi vama i vašim korisnicima ponudila poboljšane značajke sustava Office.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Ovo je pet novih postavki pravilnika:The following are the five new policy settings:

 • konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Postavke pravilnika mogu se implementirati putem pravilnika grupe ili servisa pravilnika u oblaku za Office.These policy settings can be implemented by using either Group Policy or the Office cloud policy service. Ako koristite pravilnik grupe, morat ćete preuzeti najnoviju verziju datoteka administrativnih predložaka (ADMX/ADML) iz Microsoftovog centra za preuzimanje.If you’re using Group Policy, you need to download the most current version of the Administrative Template files (ADMX/ADML) from the Microsoft Download Center.

Napomena

Ako koristite alat za upravljanje pravilnikom grupe, sve postavke pravilnika nalaze se u odjeljku Konfiguracija korisnika\Pravilnici\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Zaštita privatnosti\Centar za pouzdanost.If you’re using the Group Policy Management tool, all these policy settings are located under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Privacy\Trust Center.

Te nove postavke pravilnika primjenjuju se i na verzije programa Project i Visio za računala, koje se isporučuju s nekim pretplatničkim tarifama kao što su Project tarifa 5 ili Visio tarifa 2.These new policy settings also apply to the desktop versions of Project and Visio that come with some subscription plans, such as Project Plan 5 or Visio Plan 2. Primjenjuju se i na Microsoft 365 Apps za male tvrtke (nekadašnji Office 365 Business)They also apply to Microsoft 365 Apps for business (previously named Office 365 Business).

Ima i postojećih postavki pravilnika koje se više neće primjenjivati na Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, kao i nekih promjena korisničkog sučelja (UI) nastalih zbog postavki zaštite privatnosti, a kojih biste trebali biti svjesni jer će ih korisnici možda opaziti te postavljati pitanja u vezi s njima.There are also some existing policy settings that will no longer apply to Microsoft 365 Apps for enterprise, and there are some user interface (UI) changes for privacy settings that you should be aware of because your users might notice those changes and ask about them.

Kao što je slučaj sa svim novim postavkama pravilnika, prije nego što šire implementirate postavke pravilnika u svojoj tvrtki ili ustanovi, morate ih pažljivo testirati u ograničenom i kontroliranom okruženju da biste osigurali da postavke koje ste konfigurirali imaju željeni učinak.As with any new policy settings, you should carefully test them out in a limited, controlled environment to ensure the settings you configure have the desired effect before you implement the policy settings more widely in your organization.

Postavka pravilnika za dijagnostičke podatkePolicy setting for diagnostic data

Dijagnostički podaci koriste se da bi Office uvijek bio siguran i ažuran, kao i radi otkrivanja, dijagnosticiranja i otklanjanja problema te poboljšavanja proizvoda.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements.

Možete koristiti postavku pravilnika Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje Microsoftu da biste odabrali koja se razina dijagnostičkih podataka šalje Microsoftu.You can use the Configure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft policy setting to choose what level of diagnostic data is sent to Microsoft.

Ako omogućite tu postavku pravilnika, morate odabrati razinu dijagnostičkih podataka koji se šalju Microsoftu.If you enable this policy setting, you must choose which level of diagnostic data is sent to Microsoft. Dostupni su izbori Obavezno, Neobavezno i Nijedno.Your choices are Required, Optional, or Neither.

 • Ako odaberete Obavezno, Microsoftu se šalju minimalni podaci nužni da bi Office bio siguran i ažuran te da bi na uređaju na kojem je instaliran funkcionirao na očekivan način.If you choose Required, the minimum data necessary to help keep Office secure, up-to-date, and performing as expected on the device it’s installed on is sent to Microsoft.

 • Ako odaberete Neobavezno, Microsoftu se šalju dodatni podaci koji pomažu pri poboljšavanju proizvoda i pružaju poboljšane informacije za pomoć pri otkrivanju, dijagnosticiranju i otklanjanju problema.If you choose Optional, additional data that helps make product improvements and provides enhanced information to help detect, diagnose, and remediate issues is sent to Microsoft. Ako odaberete slanje neobaveznih dijagnostičkih podataka, uz njih se prikupljaju i obavezni dijagnostički podaci.If you choose to send optional diagnostic data, required diagnostic data is also included.

 • Ako odaberete Nijedno, Microsoftu se ne šalju nikakvi dijagnostički podaci o klijentskom softveru sustava Office na korisnikovu uređaju.If you choose Neither, no diagnostic data about Office client software running on the user’s device is sent to Microsoft. Ta mogućnost, međutim, znatno ograničava Microsoftove mogućnosti vezane uz otkrivanje, dijagnosticiranje i otklanjanje problema na koje vaši korisnici mogu naići prilikom korištenja sustava Office.This option, however, significantly limits Microsoft’s ability to detect, diagnose, and remediate problems that your users may encounter when using Office.

Ako onemogućite ili ne konfigurirate tu postavku pravilnika, Microsoftu se šalju i neobavezni i obavezni dijagnostički podaci.If you disable or don’t configure this policy setting, both optional and required diagnostic data are sent to Microsoft.

Dodatne informacije o dijagnostičkim podacima potražite u ovim člancima:For more information about diagnostic data, see the following:

Postavke pravilnika za povezana iskustvaPolicy settings for connected experiences

Microsoft 365 Apps za velike tvrtke sastoji se od klijentskih softverskih aplikacija i povezanih iskustava osmišljenih radi učinkovitijeg stvaranja, komunikacije i suradnje.Microsoft 365 Apps for enterprise consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Suradnja s drugim korisnicima na dokumentu pohranjenom na servisu OneDrive za tvrtke ili prevođenje sadržaja dokumenta programa Word na neki drugi jezik primjeri su povezanih iskustava.Working with others on a document stored on OneDrive for Business or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Razumijemo da možda želite odabrati koje će vrste povezanih iskustava biti dostupne vašim korisnicima prilikom rada u aplikacijama sustava Office.We understand that you might want to choose which types of connected experiences are available to your users when they’re working in Office applications. Stoga smo za vas pripremili četiri nove postavke pravilnika:So we have provided four new policy settings for you:

 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Ako ne konfigurirate te postavke pravilnika, bit će dostupna sva povezana iskustva.If you don't configure these policy settings, all connected experiences are available. To vašim korisnicima nudi sve značajke i funkcije dostupne putem sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.This gives your users all the features and functionality accessible through Microsoft 365 Apps for enterprise. Znamo, međutim, da ćete možda morati isključiti neka ili sva povezana iskustva da biste udovoljili određenim zahtjevima svoje tvrtke ili ustanove.But we understand that you might need to turn off some or all of these connected experiences to meet certain requirements of your organization.

Ako odlučite korisnicima uskratiti određene vrste povezanih iskustava, naredbe tih povezanih iskustava na vrpci ili izborniku bit će zasivljene ili će korisnici dobiti poruku o pogrešci kada pokušaju koristiti ta povezana iskustva.If you choose not to provide your users with certain types of connected experiences, either the ribbon or menu command for those connected experiences will be grayed out or users will get an error message when they try to use those connected experiences. U tom se slučaju Microsoftu ne šalju nikakvi obavezni servisni podaci za ta povezana iskustva.In that case, no required service data for those connected experiences will be sent to Microsoft.

Vaši korisnici neće moći odabrati žele li uključiti ili isključiti ta povezana iskustva obuhvaćena sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke ako su se prijavili u Office pomoću vjerodajnica svoje tvrtke ili ustanove, koje se ponekad nazivaju računom tvrtke ili obrazovne ustanove.Your users won’t be able to choose whether to turn these connected experiences included with Microsoft 365 Apps for enterprise on or off if they are signed into Office with their organizational credentials, which is sometimes referred to as a work or school account.

Postavka pravilnika za povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržajPolicy setting for connected experiences that analyze your content

To su iskustva koja koriste vaš sadržaj iz sustava Office da bi vam ponudila preporuke dizajna, prijedloge za uređivanje, uvid u podatke i slične značajke.These are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primjer, PowerPoint Designer ili Prevoditelj.For example, PowerPoint Designer or Translator. Popis tih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

Možete koristiti postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office da biste kontrolirali jesu li povezana iskustva te vrste dostupna vašim korisnicima.You can use the Allow the use of connected experiences in Office that analyze content policy setting to control whether these types of connected experiences are available to your users. Ako ne konfigurirate tu postavku pravilnika, ta će povezana iskustva biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these connected experiences will be available to your users.

Imajte na umu da ako onemogućite postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu Office, povezana iskustva koja analiziraju sadržaj neće biti dostupna vašim korisnicima.Note that if you disable the Allow the use of connected experiences in Office policy setting, connected experiences that analyze content won’t be available to your users.

Postavka pravilnika za povezana iskustva koja preuzimaju internetski sadržajPolicy setting for connected experiences that download online content

To su iskustva koja omogućuju pretraživanje i preuzimanje internetskih sadržaja, uključujući predloške, slike, 3D modele, videozapise i referentni materijal, radi poboljšavanja dokumenata.These are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primjer, predlošci sustava Office ili alat za brz početak rada s programom PowerPoint.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter. Popis tih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

Možete koristiti postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office da biste kontrolirali jesu li povezana iskustva te vrste dostupna vašim korisnicima.You can use the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting to control whether these types of connected experiences are available to your users. Ako ne konfigurirate tu postavku pravilnika, ta će povezana iskustva biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these connected experiences will be available to your users.

Imajte na umu da ako onemogućite postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu Office, povezana iskustva koja preuzimaju internetski sadržaj neće biti dostupna vašim korisnicima.Note that if you disable the Allow the use of connected experiences in Office policy setting, connected experiences that download online content won’t be available to your users.

Postavka pravilnika za neobavezna povezana iskustvaPolicy setting for optional connected experiences

Osim gore spomenutih povezanih iskustava obuhvaćenih sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, postoje i neka neobavezna povezana iskustva za koja korisnicima možete omogućiti da im pristupaju korištenjem računa tvrtke ili ustanove.In addition to the connected experiences mentioned above that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise, there are some optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account. Na primjer, značajke vezane uz LinkedIn u pomoćniku za životopis u programu Word ili značajka 3D karte u programu Excel, koja koristi Bing.For example, the LinkedIn features of the Resume Assistant in Word or the 3D Maps feature in Excel, which uses Bing. Dodatne primjere potražite u članku Pregled neobaveznih povezanih iskustava za Office.For more examples, see Overview of optional connected experiences in Office.

Ta se povezana iskustva razlikuju po tome što nisu obuhvaćena komercijalnim ugovorom vaše tvrtke ili ustanove s Microsoftom.These connected experiences are different because they are not covered by your organization’s commercial agreement with Microsoft. Neobavezna povezana iskustva Microsoft izravno nudi vašim korisnicima te su ona regulirana Microsoftovim ugovorom o pružanju usluga, a ne Uvjetima korištenja internetskih servisa.Optional connected experiences are offered by Microsoft directly to your users and are governed by the Microsoft Services Agreement instead of the Online Services Terms. U nekim se slučajevima putem tih neobaveznih povezanih iskustava nudi sadržaj ili funkcije trećih strana te se mogu primjenjivati i drugi uvjeti.In some cases, third-party content or functionality are provided through these optional connected experiences and other terms may also apply. Dodatne informacije potražite u članku Pregled neobaveznih povezanih iskustava za Office.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office.

Možete koristiti postavku pravilnika Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu Office da biste kontrolirali jesu li povezana iskustva te vrste dostupna vašim korisnicima.You can use the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting to control whether these types of connected experiences are available to your users. Ako ne konfigurirate tu postavku pravilnika, ta će neobavezna povezana iskustva biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these optional connected experiences will be available to your users.

Čak i ako odlučite neobavezna povezana iskustva staviti na raspolaganje korisnicima, oni će imati mogućnost isključiti ih kao grupu putemdijaloškog okvira postavki zaštita privatnosti.Even if you choose to make these optional connected experiences available to your users, your users will have the option to turn them off as a group by going to the privacy settings dialog box. Korisnicima će se taj izbor pružati samo ako su se prijavili u Office s vjerodajnicama tvrtke ili ustanove (koje se ponekad nazivaju računom tvrtke ili obrazovne ustanove), a ne i ako su se prijavili s osobnom adresom e-pošte.Your users will only have this choice if they are signed into Office with their organizational credentials (sometimes referred to as a work or school account), not if they are signed in with a personal email address.

Uz to, neka od tih neobaveznih povezanih iskustava također se smatraju povezanim iskustvima koja analiziraju sadržaj ili preuzimaju internetski sadržaj.Also, some of these optional connected experiences are also considered to be connected experiences that analyze content or that download online content. Na primjer, umetanje internetskih slika neobavezno je povezano iskustvo koje omogućuje Microsoft Bing, ali se ujedno smatra i povezanim iskustvom koje preuzima internetski sadržaj.For example, Insert Online Pictures is an optional connected experience, powered by Microsoft Bing, but it’s also considered to be a connected experience that downloads online content. Stoga ako onemogućite postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office, umetanje internetskih slika neće biti dostupno vašim korisnicima.Therefore, if you disable the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting, Insert Online Pictures won’t be available to your users. Ono im neće biti dostupno čak ni ako ste omogućili postavku pravilnika Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu Office.It won’t be available even if you have enabled the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting. Dodatne informacije o tome koja povezana iskustva analiziraju sadržaj ili preuzimaju internetski sadržaj potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For more information about which connected experiences analyze content or download online content, see Connected experiences in Office.

Postoji i jedna iznimka na koju treba obratiti pozornost.There is one exception to take note of. Postavka pravilnika Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu Office ne kontrolira iskustva koja od vas traže povezivanje računa za LinkedIn s Microsoftovim računom tvrtke ili obrazovne ustanove.The Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting does not control experiences that require you to connect your LinkedIn account to your Microsoft work or school account. Da biste upravljali takvim iskustvima kao što su informacije o servisu LinkedIn na kartici profila u programu Outlook, pročitajte članak LinkedIn u Microsoftovim aplikacijama i servisima i Integracija kontakata iz računa servisa LinkedIn u servisu Azure Active Directory.To control these types of experiences, such as the LinkedIn information on a profile card in Outlook, see LinkedIn in Microsoft apps and services and Integrate LinkedIn account connections in Azure Active Directory.

Postavka pravilnika za većinu povezanih iskustavaPolicy setting for most connected experiences

Možete koristiti postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu Office da biste kontrolirali je li većina povezanih iskustava kojima se pristupa putem sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke dostupna vašim korisnicima.You can use the Allow the use of connected experiences in Office policy setting to control whether most connected experiences accessible through Microsoft 365 Apps for enterprise are available to your users. Ako onemogućite tu postavku pravilnika, ove vrste povezanih iskustava neće biti dostupne vašim korisnicima:If you disable the policy setting, the following types of connected experiences won’t be available to your users:

 • iskustva koja analiziraju sadržajExperiences that analyze your content
 • iskustva koja preuzimaju internetski sadržajExperiences that download online content
 • neobavezna povezana iskustvaOptional connected experiences

Uz to, ako onemogućite tu postavku pravilnika, isključuje se i većina drugih povezanih iskustava, kao što su suautorstvo i internetski prostor za pohranu datoteka.In addition, if you disable this policy setting, most other connected experiences are also turned off, such as co-authoring and online file storage. Popis tih drugih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these other connected experiences, see Connected experiences in Office.

No čak i ako odlučite onemogućiti tu postavku pravilnika, ostat će dostupna ograničena funkcionalnost sustava Office, pa će tako sinkronizacija poštanskog sandučića u programu Outlook te Teams i Skype za tvrtke i dalje funkcionirati.But even if you disable this policy setting, limited Office functionality will remain available, such as synching a mailbox in Outlook, and Teams and Skype for Business will continue to work. Ključni servisi, poput servisa za licenciranje, koji potvrđuje da imate ispravnu licencu za korištenje sustava Office, također će ostati dostupni.Essential services, such as the licensing service that confirms that you’re properly licensed to use Office, will also remain available.

Postojeće postavke pravilnika koje se mijenjaju novim postavkama pravilnikaExisting policy settings that are replaced by new policy settings

Dvije se postojeće postavke pravilnika od verzije 1904 više ne primjenjuju na Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.There are two existing policy settings that are no longer applicable to Microsoft 365 Apps for enterprise, starting with Version 1904. Te su postavke pravilnika sljedeće:Those policy settings are the following:

 • Slanje osobnih podataka u odjeljku Konfiguracija korisnika\Pravilnici\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Zaštita privatnosti\Centar za pouzdanost.Send personal information, which can be found under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Privacy\Trust Center.

 • Mogućnosti internetskog sadržaja u odjeljku Konfiguracija korisnika\Pravilnici\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Alati | Mogućnosti | Općenito | Mogućnosti servisa...\Internetski sadržaj.Online Content Options, which can be found under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Tools | Options | General | Service Options...\Online Content.

Počevši od verzije 1904, konfiguriranje tih dviju postojećih postavki pravilnika neće utjecati na Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.Starting with Version 1904, configuring these two existing policy settings will have no effect on Microsoft 365 Apps for enterprise. One više nisu primjenjive jer je njihova funkcionalnost zamijenjena ovim novim postavkama pravilnika:They are no longer applicable because their functionality is replaced by these new policy settings:

 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Te nove postavke pravilnika nude finiju razinu kontrole od dviju postojećih postavki pravilnika.These new policy settings can give you a finer level control than the two existing policy settings. Primjerice, ako ste ranije koristili postavku pravilnika Slanje osobnih podataka, time biste isključili i alat za brz početak rada s programom PowerPoint i pametno traženje.For example, previously if you used the Send personal information policy setting, both PowerPoint QuickStarter and Smart Lookup would be turned off. No ako sada, uz nove postavke pravilnika, koristite postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office da biste isključili tu vrstu povezanih iskustava, time ćete isključiti samo pametno traženje.But now, with the new policy settings, if you use the Allow the use of connected experiences in Office that analyze content policy setting to turn off that type of connected experiences, only Smart Lookup is turned off. Brz početak rada s programom PowerPoint i dalje će biti dostupan vašim korisnicima.PowerPoint QuickStarter will still be available to your users.

Postavke pravilnika još uvijek se prikazuju u alatu za upravljanje pravilnikom grupe jer još uvijek vrijede za količinski licencirane verzije sustava Office 2016 i Office 2019, kao što je Office Professional Plus 2019.The policy settings still appear in the Group Policy Management tool because they are still applicable to volume licensed versions of Office 2016 and Office 2019, such as Office Professional Plus 2019.

Što je s postojećim postavkama pravilnika koje kontroliraju povezana iskustva?What about existing policy settings that control connected experiences?

Kao što vjerojatno već znate, neke od postojećih postavki pravilnika omogućuju kontrolu nad povezanim iskustvima.As you probably already know, there are some existing policy settings that allow you to control connected experiences. Evo nekoliko primjera postojećih postavki pravilnika:Here are a few examples of existing policy settings:

 • Mogućnosti značajke PowerPoint Designer u odjeljku Konfiguracija korisnika\Pravilnici\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Alati | Mogućnosti | Općenito | Mogućnosti servisa...\PowerPoint Designer.PowerPoint Designer Options, under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Tools | Options | General | Service Options...\PowerPoint Designer

 • Isključivanje alata za brz početak rada u odjeljku Konfiguracija korisnika\Pravilnici\Administrativni predlošci\Microsoft PowerPoint 2016\Mogućnosti programa PowerPoint\OpćenitoTurn off QuickStarter, under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft PowerPoint 2016\PowerPoint Options\General

 • Dopusti značajku LinkedIn pomoćnika za životopis u odjeljku Konfiguracija korisnika\Pravilnici\Administrativni predlošci\Microsoft Word 2016\Mogućnosti programa Word\OpćenitoAllow LinkedIn Resume Assistant feature, under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Word 2016\Word Options\General

I dalje možete koristiti te postojeće postavke pravilnika ako želite isključiti pojedinačna povezana iskustva.You can still use these existing policy settings if you want to turn off individual connected experiences. Ipak, imajte na umu da ako koristite neku od novih postavki pravilnika, ta nova postavka pravilnika može isključiti povezano iskustvo koje ste uključili korištenjem neke druge postavke pravilnika.But keep in mind that if you use one of the new policy settings, that new policy setting might turn off a connected experience that you turned on by using a different policy setting. Na primjer, ako omogućite postavku pravilnika Dopusti značajku LinkedIn pomoćnika za životopis, a onemogućite postavku pravilnika Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu Office, LinkedIn pomoćnik za životopis neće biti dostupan vašim korisnicima.For example, if you enable the Allow LinkedIn Resume Assistant feature policy setting, but disable the Allow the use of connected experiences in Office policy setting, the LinkedIn Resume Assistant won’t be available to your users.

Općenito govoreći, ako je jedna postavka pravilnika konfigurirana tako da uključuje određeno povezano iskustvo, dok je istodobno druga postavka pravilnika konfigurirana tako da isključuje tu vrstu povezanih iskustava, to će konkretno povezano iskustvo vašim korisnicima biti isključeno.In general, if one policy setting is configured to turn on a specific connected experience while at the same time another policy setting is configured to turn off that type of connected experience, then that specific connected experience is turned off for your users.

Postoje promjene u korisničkom sučelju (UI) sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke vezane uz zaštitu privatnosti koje će vaši korisnici možda opaziti te postavljati pitanja u vezi s njima.There are some changes to the user interface (UI) of Microsoft 365 Apps for enterprise related to privacy that your users might notice and ask about. Te su promjene izravan rezultat novih kontrola za zaštitu privatnosti i postavki pravilnika dostupnih počevši od verzije 1904.These changes are a direct result of the new privacy controls and policy settings available starting in Version 1904.

Dijaloški okvir za neobavezna povezana iskustvaDialog about optional connected experiences

Ako ste odabrali korisnicima ponuditi neobavezna povezana iskustva, kada vaši korisnici prvi put otvore aplikaciju sustava Office nakon ažuriranja na verziju 1904 ili noviju, pojavit će se informativni dijaloški okvir.If you have chosen to provide your users with optional connected experiences, the first time your users open an Office app after they've been updated to Version 1904 or later, an informational dialog box will appear. Taj dijaloški okvir obavještava korisnike da ste im omogućili izbor žele li koristiti ta neobavezna povezana iskustva te im daje do znanja da mogu otići u odjeljak Datoteka > Račun > Zaštita privatnosti računa da bi promijenili tu postavku.This dialog box informs your users that you have given them the choice to use these optional connected experiences and lets them know they can go to File > Account > Account Privacy to change this setting.

Postavke zaštite privatnosti uklonjene iz korisničkog sučelja sustava OfficePrivacy settings removed from the Office UI

Ove su postavke uklonjene iz odjeljka Datoteka > Mogućnosti > Centar za pouzdanost > Postavke centra za pouzdanost...The following settings are removed from File > Options > Trust Center > Trust Center Settings… > Mogućnosti zaštite privatnosti: > Privacy Options:

 • Dohvatite dizajn, informacije, preporuke i servise dopuštajući sustavu Office pristup poboljšanjima proizvoda i njihovu primjenu na temelju sadržaja sustava Office na mom uređaju.Get designs, information, recommendations, and services by allowing Office to access and make product improvements based on Office content on my device.

 • Dopusti povezivanje sustava Office s Microsoftovim internetskim servisima radi omogućivanja funkcija relevantnih za vaše korištenje i preferencije.Let Office connect to online services from Microsoft to provide functionality that’s relevant to your usage and preference.

Osim toga, u odjeljku Datoteka > Mogućnosti > Općenito uklonjen je odabir za omogućivanje inteligentnih servisa sustava Office.Also, under File > Options > General, the choice to enable Office intelligent services is removed.

Kao administrator za svoju tvrtku ili ustanovu sada možete kontrolirati ekvivalentne postavke putem prethodno opisanih novih postavki pravilnika.As the admin for your organization, you now control the equivalent settings to these through the new policy settings described earlier.

Postavke zaštite privatnosti dodane u korisničko sučelje sustava OfficePrivacy settings added to the Office UI

Ovo su novi elementi dodani u korisničko sučelje sustava Office:The following are new elements added to the Office UI:

 • U odjeljku Datoteka > Račun korisnici će vidjeti novu mogućnost u odjeljku Zaštita privatnosti računa > Upravljanje postavkama.Under File > Account, users will see a new choice for Account Privacy > Manage Settings. U odjeljku Upravljanje postavkama korisnici mogu isključiti neobavezna povezana iskustva ako ste im dali tu mogućnost.It’s under Manage Settings where users can turn off optional connected experiences, if you have given them that option.

 • U odjeljku Datoteka > Mogućnosti > Centar za pouzdanost > Postavke centra za pouzdanost...Under File > Options > Trust Center > Trust Center Settings… > Mogućnosti zaštite praivatnosti nalazi se mogućnost kojom se omogućuje korištenje Preglednika dijagnostičkih podataka na tom uređaju. > Privacy Options, there is an option to enable the use of the Diagnostic Data Viewer on the device.

Kontrolirajte postavke zaštite privatnosti uređivanjem registraControl privacy settings by editing the registry

Pojedini administratori radije mijenjaju postavke izravno u registru, primjerice pomoću skripte, umjesto pomoću Pravilnika grupe ili servisa pravilnika u oblaku za Office.Some admins prefer to change settings directly in the registry, for example by using a script, instead of by using Group Policy or the Office cloud policy service. Pomoću sljedećih informacija možete konfigurirati postavke zaštite privatnosti izravno u registru.You can use the following information to configure privacy settings directly in the registry.

Postavka pravilnikaPolicy setting Postavka registraRegistry setting VrijednostiValues
Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft SendTelemetrySendTelemetry 1 = obavezno1=Required
2 = neobavezno2=Optional
3 = nijedno3=Neither
Dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content UserContentDisabledUserContentDisabled 1 = omogućeno1=Enabled
2 = onemogućeno2=Disabled
Dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that download online content DownloadContentDisabledDownloadContentDisabled 1 = omogućeno1=Enabled
2 = onemogućeno2=Disabled
Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office ControllerConnectedServicesEnabledControllerConnectedServicesEnabled 1 = omogućeno1=Enabled
2 = onemogućeno2=Disabled
Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office DisconnectedStateDisconnectedState 1 = omogućeno1=Enabled
2 = onemogućeno2=Disabled

Da biste stvorili datoteku .reg za postavke zaštite privatnosti, otvorite Blok za pisanje i kopirajte u sljedeće retke.To create a .reg file for the privacy settings, open Notepad and copy in the following lines. Prilagodite vrijednosti u skladu sa svojim potrebama, a zatim spremite datoteku.Adjust the values to suit your needs, and then save the file. Provjerite ima li naziv datoteke proširenje .regBe sure the file name has an extension of .reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common\privacy]
"disconnectedstate"=dword:00000001
"usercontentdisabled"=dword:00000001
"downloadcontentdisabled"=dword:00000001
"controllerconnectedservicesenabled"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\common\clienttelemetry]
"sendtelemetry"=dword:00000002

Na primjer, da biste konfigurirali postavke zaštite privatnosti za korisnika, ovu datoteku .reg možete koristiti s naredbom regedit.exe u skripti.For example, you can use this .reg file with the regedit.exe command in a script to configure privacy settings for the user.