Konektor za spremište bloba platforme Azure (pretpregled)

Pohranite svoje podatke usluge Customer Insights u Azure spremište blobova ili ga upotrijebite za prijenos podataka u druge aplikacije.

Konfigracija konektora za spremište bloba platforme Azure

 1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Administrator > Odredišta izvoza.

 2. U odjeljku Skladište bloba platforme Azure odaberite Postavljanje.

 3. Unesite Naziv računa, Ključ računa i Spremnik za vaš račun za pohranu bloba platforme Azure.

 4. Dodijelite odredištu prepoznatljivi naziv u polju Zaslonski naziv.

 5. Odaberite Dalje.

 6. Označite okvir pokraj svakog entiteta koji želite izvesti na ovo odredište.

 7. Odaberite Spremi.

Izvezeni podaci pohranjuju se u spremnik za pohranu bloba platforme Azure koji ste konfigurirali. Sljedeći se putovi mapa automatski stvaraju u vašem spremniku:

 • Za izvorne entitete i entitete koje generira sustav: %ContainerName%/CustomerInsights_%instanceID%/%ExportDestinationName%/%EntityName%/%Year%/%Month%/%Day%/%HHMM%/%EntityName%_%PartitionId%.csv
  • Primjer: Dynamics365CustomerInsights/CustomerInsights_abcd1234-4312-11f4-93dc-24f72f43e7d5/BlobExport/HighValueSegment/2020/08/24/1433/HighValueSegment_1.csv
 • Model.json za izvezene entitete nalazit će se na razini %ExportDestinationName%
  • Primjer: Dynamics365CustomerInsights/CustomerInsights_abcd1234-4312-11f4-93dc-24f72f43e7d5/BlobExport/model.json

Izvoz podataka

Možete izvesti podatke na zahtjev. Podaci će se izvoziti uz svako zakazano osvježavanje.