Ograničenja usluge u mogućnosti uvida u ciljnu skupinu Dynamics 365 Customer Insights

U ovom se članku opisuju ugrađena ograničenja za uslugu Customer Insights koji su osmišljeni da bi osigurali pouzdanost i stabilnost usluge. Svi zahtjevi za promjenama mogu se izvršiti putem Foruma s idejama,

Područje Limiti Bilješke
Segmenti i mjere 100 segmenata ili mjera. Kombinirani ukupni broj aktivnih segmenata i mjera ne može premašiti 100.

Napomena

Možete li nam reći više o željenim jezicima za dokumentaciju? Ispunite kratki upitnik. (imajte na umu da je upitnik na engleskom jeziku)

Ispunjavanje upitnika će trajati otprilike sedam minuta. Osobni podaci se ne prikupljaju (izjava o zaštiti privatnosti).