Success by Design for Dynamics 365

Success by Design for Dynamics 365 sistematično vodi implementaciju kroz niz procjena u ključnim fazama kako bi se osigurala optimalna arhitektura, sigurnost, performanse i korisničko iskustvo za rješenje Dynamics 365. Okvir programa temelji se na trima osnovnim načelima:

 • rano otkrivanje
 • proaktivno usmjeravanje
 • predvidljiv uspjeh.

Okvir programa Success by Design obuhvaća četiri ključne faze puta implementacije:

 1. Početak
  • Razumijevanje širine konteksta rješenja. Procjena spremnosti implementacijskog partnera.
  • Određivanje ulaznih i izlaznih podataka koje tvrtka Microsoft očekuje. Usmjereno vođenje.
 2. Implementacija
  • Detaljno proučavanje dizajna i pružanje konkretnih smjernica.
  • Primjena i izdvajanje uzoraka i praksi.
 3. Priprema
  • Procjena sustava i izvedbene spremnosti za početak upotrebe.
  • Vođenje i nadzor radi osiguravanja uspjeha.
 4. Upravljanje
  • Pregled ishoda klijenta. Pregled naučenih lekcija.
  • Prikupljanje dokaza klijenta.

Success by Design okvir i njegove četiri faze