Modeli vještina i stručnosti

Primjenjuje na verzije 3.x aplikacije Project Service

Vještine su značajke resursa koje se dijele između aplikacije Dynamics 365 Project Service Automation i značajke Dynamics 365 Field Service, ako ona postoji.

Da biste zadržali spremište vještina u aplikaciji Project Service Automation, otvorite Resursi > Vještine resursa.

Vještine resursa

Upotreba modela stručnosti za ocjenjivanje resursa

Vještine za resurse ocjenjuju se prema modelima stručnosti. Model stručnosti sadrži pojedinačne ocjene.

  1. Da biste izradili model stručnosti, otvorite Resursi > Modeli stručnosti, a zatim odaberite Novo.
  2. U novom modelu ocjenjivanja navedite vrijednost najniže ocjene, vrijednost najviše ocjene i entitet koji se ocjenjuje.
  3. Na podrešetki Vrijednosti ocjene možete definirati različite vrijednosti ocjene, od najniže do najviše.

Definirane najniže i najviše ocjene

Ove vrijednosti ocjena prikazane su u filtrima Preduvjeti resursa, Ploča s rasporedom i Pomoćnik za raspored.