Üzemelő példányok létrehozása

Az üzemelő példány egy Kubernetes-objektumra hivatkozik, amely kezeli a teljesítményt, és meghatározza a pod kívánt viselkedését. Megadja az alkalmazás életciklusát, beleértve az alkalmazáshoz rendelt podokat is. Lehetővé teszi az alkalmazás célállapotának kommunikációját, és a vezérlő a jelenlegi állapot célállapotra való módosításán dolgozik.

Az üzemelő példányok automatizálják a podpéldányok indításának folyamatát, és biztosítják, hogy a fürt összes csomópontján meghatározottak szerint futnak. A rendszergazdák és az informatikai szakemberek az üzemelő példányok használatával kommunikálják az alkalmazások kívánt állapotát, majd a Kubernetes minden szükséges lépést megtesz az alkalmazás kívánt állapotának létrehozásához.

Bár az üzemelő példányok határozzák meg az alkalmazások futását, nem garantálják, hogy az alkalmazások hol találhatók a fürtön belül. Ha például az alkalmazás egy pod egy példányát igényli minden csomóponton, akkor egy DaemonSetet kell használnia. Állapot- szerinti alkalmazások esetén a StatefulSet egyedi hálózati azonosítókat, állandó tárolókat és rendezett üzembe helyezést/méretezést biztosít.

A Kubernetes üzembe helyezési objektuma a következőt teszi lehetővé:

 • Replikakészlet vagy pod üzembe helyezése
 • Egy alkalmazás példányainak számának fel- vagy leskálszámba méretezése
 • Egy alkalmazás minden futó példányának frissítése
 • Egy alkalmazás összes futó példányának visszaváltása egy másik verzióra
 • Üzembe helyezés felfüggesztése vagy folytatása

További információ: Kubernetes Üzemelő példányok.

Központi telepítés létrehozása

Az üzemelő példány a vagy a kubectl applykubectl create paranccsal hozható létre. Mivel a szükséges számú podot karbantartják és figyelik, az üzembe helyezés létrehozása után futnak és elérhetők. Ha egy pod meghibásodik, a Kubernetes azonnal kiveszi a pod replikáját a fürtben való helyének helyére.

Az alábbi példa egy üzembe helyezési jegyzékfájl YAML formátumú funkcióit ismerteti.

apiVersion: apps/v1 
kind: Deployment 
metadata: 
   name: nginx
spec: 
   replicas: 3
   selector:
      matchlabels:
containers:
   template:
      metadata:
   labels:
    app: nginx
      spec: 
   	  containers: 
    	  -name: nginx 
    	  image: nginx: 1.7.9
    	  ports: 
    	 -containerPort: 80 

Az üzemelő példány, a replikakészlet és a podok megtekintéséhez futtassa a következő parancsot:

kubectl get deployment, replicaset, pod

Üzemelő példány frissítése

Az üzembe helyezés fő előnye a Kubernetes-program automatikus frissítése. Üzembe helyezés nélkül manuálisan le kellene állítania az összes régi podot, el kellene kezdenie az új podverziókat, és ellenőriznie kell, hogy van-e probléma a podok létrehozásakor. A parancs futtatásával láthatja a podok fel- és kubectl describe deployment eltávolítási sorrendjét.

Az üzemelő példányok automatizálják a frissítési folyamatot, miközben egyszerűen frissíti a podsablont vagy a kívánt állapotot. Az üzembe helyezés műveletekkel módosítja a program állapotát a háttérben, például új podok létrehozásával vagy további erőforrások létrehozására, amíg a kiválasztott frissítés be nem kerül.

Ha az üzembe helyezés során problémák merültek fel, a Kubernetes automatikusan visszaállítja az előző verziót. Az paranccsal explicit módon is vissza lehet állítani egy adott verziót, vagy a használatával ideiglenesen le is kubectl rollout undokubectl rollout pause állíthatja az üzemelő példányokat.

Az üzemelő példányok frissítésére vonatkozó stratégiák

A Kubernetes számos üzembe helyezési stratégiát biztosít, így a különböző módokon frissíthet, hogy megfeleljen a környezet igényeinek. A három leggyakoribb frissítési stratégia a következő:

 • Működés közbenifrissítés: Ez a frissítés egy fokozatos folyamat, amely lehetővé teszi a Kubernetes-rendszer frissítését úgy, hogy az csak kisebb hatással van a teljesítményre, és nincs állásidő. Minimálisra csökkenti az állásidőt a frissítési sebesség árán.
 • Eltolás:Ez a stratégia egy mindent vagy semmit típusú folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer minden aspektusát egyszerre frissítse egy rövid állásidővel. Gyorsan frissül, de állásidőt okoz.
 • Canary: Ez a stratégia egy részleges frissítési folyamat, amely lehetővé teszi az új programverzió valódi felhasználókon való tesztelését a teljes bevezetés kötelezettsége nélkül. Néhány felhasználó számára gyorsan frissül a későbbiekben a teljes bevezetéssel.

Következő lépések