Get-AksHciEventLog

Áttekintés

Lekérte az összes eseménynaplót Azure Stack HCI-n üzemelő Azure Kubernetes Service PowerShell-modulból.

Syntax

Get-AksHciEventLog

Description

Lekérte az összes eseménynaplót Azure Stack HCI-n üzemelő Azure Kubernetes Service PowerShell-modulból.

Példák

Példa

PS C:\> Get-AksHciEventLog

Következő lépések

AksHci PowerShell-referencia