Get-ActionStatus

Áttekintés

Lekérte a művelet legutóbbi műveletének állapotát a megadott függvénynévvel.

Syntax

Get-ActionStatus [[-ActionType] <Object>] [[-FunctionName] <Object>] [-AsJob]

Description

Lekérte a művelet legutóbbi műveletének állapotát a megadott függvénynévvel.

Példák

1\. példa

Get-ActionStatus -FunctionName "Start-SecretRotation"

Paraméterek

-FunctionName (Függvénynév)

Annak a függvénynek a neve, amelynek az állapotát lekérdezi.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ActionType (Művelettípus)

Írja be a művelet nevét.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Következő lépések

A kiemelt végpont elérésével és használatával kapcsolatos információkért lásd: A kiemelt végpont használata a Azure Stack Hub.