Get-GraphApplication

Áttekintés

Get-GraphApplication egy burkoló függvény, amely lekérte a megadott alkalmazásnév vagy azonosító gráfalkalmazás-adatait.

Syntax

Get-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-ApplicationName <Object>] [-AsJob]

Description

Meghívja a Get-GraphApplicationGroup a gráfalkalmazás adatait az ADFS-gépen.

Példák

1\. példa

Get-GraphApplication -ApplicationName $ApplicationName

Paraméterek

-ApplicationIdentifier

Az alkalmazásjegyzék alkalmazásazonosítója a AD FS.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ApplicationName (Alkalmazásnév)

Az ADFS-ben regisztrált alkalmazás neve.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Következő lépések

A kiemelt végpont elérésével és használatával kapcsolatos információkért lásd: A kiemelt végpont használata a Azure Stack Hub.