Java API-alkalmazás buildjének elkészítése és telepítése az Azure App Service platformon

Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan hozhat létre egy Java-alkalmazást, és hogyan telepítheti az Azure App Service API Apps szolgáltatásba a Git használatával. Az oktatóanyagban lévő utasítások bármilyen, Java-programok futtatására alkalmas operációs rendszeren végrehajthatók. Az oktatóanyagban szereplő kód a Maven használatával lett lefordítva. A RESTful szolgáltatás létrehozásához a Jax-RS API-t használjuk, és a szolgáltatás generálása Swagger metaadat-specifikáció alapján történik, amelyet a Swagger Editor programmal készítünk el.

Előfeltételek

 1. Java Developer's Kit 8 (vagy újabb)
 2. A fejlesztői gépen telepítve van a Maven
 3. A fejlesztő gépen telepítve van a Git
 4. Ingyenes vagy fizetős Microsoft Azure-előfizetés
 5. HTTP-tesztalkalmazás, például Postman

Az API strukturálása a Swagger.IO használatával

A swagger.io online szerkesztő segítségével az API struktúráját leírhatja Swagger JSON- vagy YAM- kóddal. Az API felületének megtervezése után a kódot exportálhatja különböző platformokra és keretrendszerekre. A következő szakaszban a generált kódot úgy módosítjuk, hogy tartalmazza a funkciók utánzatait.

A demonstráció elején a swagger.io online szerkesztőbe Swagger JSON-kódot illesztünk be, amelyből a JAX-RS segítségével egy REST API-végpont elérésére alkalmas kódot generálunk. Ezt követően a generált kódot úgy szerkesztjük, hogy próbaadatokat adjon vissza, ezáltal egy adatperzisztencia-mechanizmus feletti REST API-t szimulálva.

 1. Másolja a vágólapra a következő Swagger JSON-kódot:

   {
     "swagger": "2.0",
     "info": {
       "version": "v1",
       "title": "Contact List",
       "description": "A Contact list API based on Swagger and built using Java"
     },
     "host": "localhost",
     "schemes": [
       "http",
       "https"
     ],
     "basePath": "/api",
     "paths": {
       "/contacts": {
         "get": {
           "tags": [
             "Contact"
           ],
           "operationId": "contacts_get",
           "consumes": [],
           "produces": [
             "application/json",
             "text/json"
           ],
           "responses": {
             "200": {
               "description": "OK",
               "schema": {
                 "type": "array",
                 "items": {
                   "$ref": "#/definitions/Contact"
                 }
               }
             }
           },
           "deprecated": false
         }
       },
       "/contacts/{id}": {
         "get": {
           "tags": [
             "Contact"
           ],
           "operationId": "contacts_getById",
           "consumes": [],
           "produces": [
             "application/json",
             "text/json"
           ],
           "parameters": [
             {
               "name": "id",
               "in": "path",
               "required": true,
               "type": "integer",
               "format": "int32"
             }
           ],
           "responses": {
             "200": {
               "description": "OK",
               "schema": {
                 "type": "array",
                 "items": {
                   "$ref": "#/definitions/Contact"
                 }
               }
             }
           },
           "deprecated": false
         }
       }
     },
     "definitions": {
       "Contact": {
         "type": "object",
         "properties": {
           "Id": {
             "format": "int32",
             "type": "integer"
           },
           "Name": {
             "type": "string"
           },
           "EmailAddress": {
             "type": "string"
           }
         }
       }
     }
   }
  
 2. Nyissa meg az Online Swagger Editort. A szerkesztőben kattintson a File -> Paste JSON(Fájl -> JSON-kód beillesztése) menüpontra.

  A JSON beillesztése menüpont

 3. Illessze be a Contacts List API korábban vágólapra másolt Swagger JSON-kódját.

  JSON-kód beillesztése a Swaggerbe

 4. Olvassa el a szerkesztőben renderelt dokumentációs oldalakat és API-összefoglalót.

  A Swagger által generált dokumentumok megtekintése

 5. A Generate Server -> JAX-RS (Kiszolgáló generálása -> JAX-RS) menüpontot választva generálja le a kiszolgálóoldali kódot, amelyet szerkeszteni fog, és próbaimplementációval fog bővíteni.

  A Kód generálása menüpont

  A kódgenerálás után egy ZIP-fájlt tölthet le. Ez a fájl tartalmazza a Swagger kódgeneráló által generált kódot és az összes kapcsolódó fordítási parancsprogramot. Bontsa ki a fájl teljes tartalmát a fejlesztő munkaállomás valamelyik könyvtárába.

A kód szerkesztése API-implementáció hozzáadásához

Ebben a szakaszban a Swagger által generált kód kiszolgálóoldali implementációját a saját kódjára cseréli le. Az új kód egy Contact entitásokat tartalmazó ArrayListet fog visszaadni a hívó ügyfélnek.

 1. Nyissa meg az src/gen/java/io/swagger/model mappában található Contact.java modellfájlt a Visual Studio Code-dal vagy kedvenc szövegszerkesztőjével.

  A Contact modellfájl megnyitása

 2. Adja hozzá az alábbi konstruktort a Contact osztályhoz.

   public Contact(Integer id, String name, String email) 
   {
     this.id = id;
     this.name = name;
     this.emailAddress = email;
   }
  
 3. Nyissa meg az src/main/java/io/swagger/api/impl mappában található ContactsApiServiceImpl.java szolgáltatásimplementációs fájlt a Visual Studio Code-dal vagy kedvenc szövegszerkesztőjével.

  A Contact szolgáltatásimplementációs fájl megnyitása

 4. Írja felül a fájlban lévő kódot az alábbi új kóddal, amely a szolgáltatáskód próbaimplementációját tartalmazza.

   package io.swagger.api.impl;
  
   import io.swagger.api.*;
  
   import io.swagger.model.Contact;
   import java.util.*;
   import io.swagger.api.NotFoundException;
  
   import javax.ws.rs.core.Response;
   import javax.ws.rs.core.SecurityContext;
  
   @javax.annotation.Generated(value = "class io.swagger.codegen.languages.JaxRSServerCodegen", date = "2015-11-24T21:54:11.648Z")
   public class ContactsApiServiceImpl extends ContactsApiService {
  
     private ArrayList<Contact> loadContacts()
     {
       ArrayList<Contact> list = new ArrayList<Contact>();
       list.add(new Contact(1, "Barney Poland", "barney@contoso.com"));
       list.add(new Contact(2, "Lacy Barrera", "lacy@contoso.com"));
       list.add(new Contact(3, "Lora Riggs", "lora@contoso.com"));
       return list;
     }
  
     @Override
     public Response contactsGet(SecurityContext securityContext)
     throws NotFoundException {
       ArrayList<Contact> list = loadContacts();
       return Response.ok().entity(list).build();
       }
  
     @Override
     public Response contactsGetById(Integer id, SecurityContext securityContext)
     throws NotFoundException {
       ArrayList<Contact> list = loadContacts();
       Contact ret = null;
  
       for(int i=0; i<list.size(); i++)
       {
         if(list.get(i).getId() == id)
           {
             ret = list.get(i);
           }
       }
       return Response.ok().entity(ret).build();
     }
   }
  
 5. Nyisson meg egy parancssort, és váltson az alkalmazás gyökérkönyvtárára.
 6. Hajtsa végre a következő Maven-parancsot a kód lefordításához és a Jetty alkalmazáskiszolgálóval való helyi futtatásához.

   mvn package jetty:run
  
 7. A parancssori ablakban azt kell látnia, hogy a Jetty elindította a kódot a 8080-as porton.

  A Contact szolgáltatásimplementációs fájl megnyitása

 8. A Postman használatával indítson egy lekérdezést a „get all contacts” API-metódusra a http://localhost:8080/api/contacts címen.

  A Contacts API meghívása

 9. A Postman használatával indítson egy lekérdezést a „get specific contact” API-metódusra a http://localhost:8080/api/contacts/2 címen.

  A Contacts API meghívása

 10. Végezetül fordítsa le a Java WAR (Web ARchive) fájlt a következő Maven-parancsnak a konzolban való futtatásával.

   mvn package war:war
  
 11. A WAR-fájl fordítás után bekerül a target mappába. Nyissa meg a target mappát, és nevezze át a WAR-fájlt ROOT.war-ra. (Ügyeljen a kis- és nagybetűkre).

   rename swagger-jaxrs-server-1.0.0.war ROOT.war
  
 12. Végezetül a következő parancsokat az alkalmazás gyökérmappájában végrehajtva hozza létre a deploy mappát a WAR-fájlnak az Azure platformra való telepítéséhez.

   mkdir deploy
   mkdir deploy\webapps
   copy target\ROOT.war deploy\webapps
   cd deploy
  

A kimenet közzététele az Azure App Service platformon

Ebben a szakaszban megtudhatja, hogyan hozhat létre új API-alkalmazást az Azure portálon, hogyan készítheti elő az API-alkalmazást Java-alkalmazások futtatására, valamint hogy hogyan telepítheti az újonnan létrehozott WAR-fájlt az Azure App Service platformra az új API-alkalmazás futtatásához.

 1. Hozzon létre egy új API-alkalmazást az Azure Portal. Ehhez kattintson a Új -> Web + mobil -> API-alkalmazás menüpontra, írja be az adatokat, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  Új API-alkalmazás létrehozása

 2. Az API-alkalmazás létrehozása után nyissa meg az alkalmazás Beállítások paneljét, majd kattintson az Alkalmazás beállításai menüpontra. Az elérhető lehetőségek közül válassza a legújabb Java-verziót, majd a legújabb Tomcat-verziót a Webes tároló menüből, és kattintson a Mentés gombra.

  A Java beállítása az API-alkalmazás paneljén

 3. Kattintson a Telepítési hitelesítő adatok menüpontra, és írja be azt a felhasználónevet és jelszót, amelyet a fájloknak az API-alkalmazásban való közzétételéhez szeretne használni.

  Telepítési hitelesítő adatok beállítása

 4. Kattintson a Központi telepítés forrása menüpontra. Ezután kattintson a Forrás választása gombra, válassza a Helyi git-tárház lehetőséget, majd kattintson az OK gombra. Ezzel létrehoz egy Git-tárházat, amely az Azure-ban fut és az Ön API-alkalmazásához van társítva. Minden alkalommal, amikor kódot véglegesít a Git-tárház master ágán, a kódot közzéteszi a környezet az élő futó API-alkalmazáspéldányban.

  Új helyi Git-tárház beállítása

 5. Másolja az új Git-tárház URL-címét a vágólapra. Mentse, mert hamarosan szüksége lesz rá.

  Új Git-tárház beállítása az alkalmazáshoz

 6. A Git push parancsával küldje el a WAR-fájlt az online tárházba. Ehhez nyissa meg a korábban létrehozott deploy mappát, hogy könnyen véglegesíthesse a kódot az App Service-ben futó tárházba. Ha már a konzolablakban van, és belépett a webapps mappát tartalmazó mappába, adja ki a következő Git-parancsokat a folyamat elindításához és a telepítés megkezdéséhez.

   git init
   git add .
   git commit -m "initial commit"
   git remote add azure [YOUR GIT URL]
   git push azure master
  

  A push parancs kiadása után meg kell adnia azt a jelszót, amelyet a telepítési hitelesítő adatokhoz korábban megadott. Miután megadta a hitelesítő adatait, a portál értesíti arról, hogy a frissítés telepítése megtörtént.

 7. Ha a Postmannel ismét eléri az Azure App Service-ben futó, újonnan telepített API-alkalmazást, azt fogja tapasztalni, hogy az API viselkedése konzisztens, és most már a várt módon adja vissza a névjegyadatokat, és a Swagger.io által generált Java-kódot használja.

  A Java Contacts REST API használata élőben az Azure-ban

Következő lépések

Ebben a cikkben egy Swagger JSON-fájllal és a Swagger.io szerkesztő által generált Java-kóddal indultunk el. Ezekből egyszerű módosításokkal és a Git telepítési folyamatának eredményeként egy működő, Java nyelven írt API-alkalmazást kaptunk. A következő oktatóanyag azt mutatja be, hogyan használhat API-alkalmazásokat JavaScript-ügyfelekkel a CORS segítségével. A sorozat későbbi részei bemutatják, hogyan implementálhatja a hitelesítést és az engedélyezést.

Erre a példára építve részletesen megismerheti, hogyan használhatja a Storage SDK for Java csomagot a JSON-blobok megtartásához. Vagy a Document DB Java SDK használatával mentheti a névjegyadatokat az Azure Document DB rendszerbe.

Lásd még:

Az Azure Javával való használatáról további információ: Azure Java fejlesztői központ.