Node.js RESTful API buildjének elkészítése és telepítése Azure-ban futó API-alkalmazásba

Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan hozhat létre egy egyszerű Node.js API-t, és hogyan telepítheti egy API-alkalmazásba az Azure App Service platformon a Git használatával. Bármilyen, Node.js futtatására alkalmas operációs rendszert használhat, és mindent parancssori eszközökkel, például a cmd.exe vagy a bash használatával kell végrehajtania.

Előfeltételek

 1. Microsoft Azure-fiók (itt nyithat ingyenes fiókot)
 2. Telepített Node.js (ez a példa azt feltételezi, hogy a Node.js 4.2.2 verzióval rendelkezik)
 3. Telepített Git
 4. GitHub-fiók

Habár az App Service számos módon lehetővé teszi a kód API-alkalmazásba való telepítését, ez az oktatóanyag a Git módszert mutatja be, és feltételezi a Git használatának alapszintű ismeretét. Más központi telepítési módszerekkel kapcsolatos további információkért lásd: Alkalmazás telepítése az Azure App Service platformra.

A mintakód letöltése

 1. Nyisson meg egy parancssori felület, amely képes a Node.js és Git-parancsok futtatására.
 2. Lépjen egy olyan mappába, amelyet a helyi Git-tárházhoz használhat, és klónozza a mintakódot tartalmazó GitHub-tárházat.

   git clone https://github.com/Azure-Samples/app-service-api-node-contact-list.git
  

  A minta API két végpontot nyújt: a /contacts Get kérése nevek és e-mail címek listáját adja vissza JSON formátumban, míg a /contacts/{id} csak a kiválasztott névjegyet.

Node.js kód automatikus generálása Swagger-metaadatok alapján

A Swagger egy olyan fájlformátum, amely RESTful API leírására szolgáló metaadatokat tárol. Az Azure App Service beépített támogatást nyújt a Swagger-metaadatokhoz. Az oktatóanyagnak ez a fejezete az API-fejlesztésnek azt a folyamatát modellezi, amelynek során először létrehozzuk a Swagger-metaadatokat, majd ezek segítségével automatikusan generáljuk az API kiszolgálói kódját.

Megjegyzés

Kihagyhatja ezt a szakaszt, ha nem szeretné megtanulni, hogyan kell Swagger-metaadatfájlból Node.js-kódot generálni. Ha csak telepíteni szeretné a példakódot egy új API-alkalmazásba, ugorjon közvetlenül az API-alkalmazás létrehozása az Azure platformon című szakaszra.

A Swaggerize telepítése és elindítása

 1. A következő parancsok futtatásával telepítse globálisan a yo és a generator-swaggerize NPM modult.

   npm install -g yo
   npm install -g generator-swaggerize
  

  A Swaggerize egy olyan eszköz, amely kiszolgálói kódot generál egy Swagger-metaadatfájllal leírt API-hoz. A használt Swagger-fájl neve api.json, és a klónozott tárház start mappájában található.

 2. Lépjen a start mappába, majd futtassa a yo swaggerize parancsot. A Swaggerize kérdéseket tesz fel Önnek. A what to call this project (mi legyen a projekt neve) kérdésre a „ContactList”, a path to swagger document (swagger-dokumentum elérési útvonala) kérdésre az „api.json”, az Express, Hapi, or Restify (Express, Hapi vagy Restify) kérdésre pedig az „express” választ írja be.

   yo swaggerize
  

  Swaggerize parancssor

  Megjegyzés:: Ha ebben a lépésben hibát észlel, a következő lépésben megtudhatja, hogyan oldhatja meg a problémát.

  A Swaggerize létrehoz egy alkalmazásmappát, generátorokat és konfigurációs fájlokat, és előállít egy package.json fájlt. Az „expressz nézet” motor előállítja a Swagger súgóoldalt.

 3. Ha a swaggerize parancs „unexpected token” (nem várt token) vagy „invalid escape sequence” (érvénytelen escape-szekvencia) hibával tér vissza, a generált package.json fájl szerkesztésével javíthatja ki a hibát. A regenerate sorban (a scripts alatt) az api.json előtti perjelet írja át fordított perjelre, hogy a sor az alábbi példához hasonló legyen:

   "regenerate": "yo swaggerize --only=handlers,models,tests --framework express --apiPath config/api.json"
  
 4. Keresse meg a generált kódot tartalmazó mappát (ebben az esetben a /start/ContactList almappa).
 5. Futtassa az npm install parancsot.

   npm install
  
 6. Telepítse a jsonpath NPM modult.

   npm install --save jsonpath
  

  Jsonpath telepítése

 7. Telepítse a swaggerize-ui NPM modult.

   npm install --save swaggerize-ui
  

  Swaggerize Ui telepítése

A generált kód testreszabása

 1. Másolja a lib mappát a start mappából a generáló által létrehozott ContactList mappába.
 2. Cserélje a handlers/contacts.js fájlban lévő kódot az alábbira.

  Ez a kód a lib/contactRepository.js által kiszolgált lib/contacts.json fájlban lévő JSON-adatokat használja. Az új contacts.js kód válaszol az összes névjegyet lekérdező HTTP-kérésekre, és JSON-adatként adja vissza őket.

   'use strict';
  
   var repository = require('../lib/contactRepository');
  
   module.exports = {
     get: function contacts_get(req, res) {
       res.json(repository.all())
     }
   };
  
 3. Cserélje a handlers/contacts/{id}.js fájlban lévő kódot az alábbira.

   'use strict';
  
   var repository = require('../../lib/contactRepository');
  
   module.exports = {
     get: function contacts_get(req, res) {
       res.json(repository.get(req.params['id']));
     }  
   };
  
 4. Cserélje a server.js fájlban lévő kódot az alábbira.

  A server.js fájl változtatásaira megjegyzésekkel hívjuk fel a figyelmet.

   'use strict';
  
   var port = process.env.PORT || 8000; // first change
  
   var http = require('http');
   var express = require('express');
   var bodyParser = require('body-parser');
   var swaggerize = require('swaggerize-express');
   var swaggerUi = require('swaggerize-ui'); // second change
   var path = require('path');
  
   var app = express();
  
   var server = http.createServer(app);
  
   app.use(bodyParser.json());
  
   app.use(swaggerize({
     api: path.resolve('./config/swagger.json'), // third change
     handlers: path.resolve('./handlers'),
     docspath: '/swagger' // fourth change
   }));
  
   // change four
   app.use('/docs', swaggerUi({
    docs: '/swagger' 
   }));
  
   server.listen(port, function () { // fifth and final change
   });
  

Tesztelés helyileg futó API-val

 1. Aktiválja a kiszolgálót a Node.js parancssori végrehajtható fájllal.

   node server.js
  
 2. Ha megnyitja a http://localhost:8000/contacts címet, láthatja a névjegylista JSON-kimenetét (vagy letöltheti, böngészőtől függően).

  Az összes névjegy Api-hívás

 3. Ha megnyitja a http://localhost:8000/contacts/2 címet, az azonosítóhoz tartozó névjegyet láthatja.

  Adott névjegy Api-hívás

 4. A Swagger JSON-adatokat a /swagger végpont biztosítja:

  Contacts Swagger Json

 5. A Swagger felhasználói felületet a /docs végpont biztosítja. A Swagger felhasználói felületén gazdag HTML-ügyfélfunkciókkal tesztelheti az API-t.

  Swagger Ui

Új API-alkalmazás létrehozása

Ebben a szakaszban használhatja az Azure portál segítségével új API-alkalmazást hozhat létre az Azure-ban. Ez az API-alkalmazás azokat a számítási erőforrásokat reprezentálja, amelyeket az Azure az Ön kódjának futtatásához biztosít. A későbbi szakaszokban a kódot az új API-alkalmazásba fogja telepíteni.

 1. Keresse fel az Azure portált.
 2. Kattintson az Új > Web + mobil > API-alkalmazás elemre.

  Új API-alkalmazás a portálon

 3. Az Alkalmazásnév mezőbe írjon be egy olyan nevet, amely egyedi az azurewebsites.net tartományban, például NodejsAPIApp, plusz egy szám, amellyel egyedivé teszi a nevet.

  Ha például a név NodejsAPIApp, az URL-cím nodejsapiapp.azurewebsites.net.

  Ha olyan nevet ad meg, amelyet valaki más már használ, piros felkiáltójel jelenik meg a jobb oldalon.

 4. Az Erőforráscsoport legördülő menüben kattintson az Új elemre, majd az Új erőforráscsoport neve mezőbe írja be a „NodejsAPIAppGroup” nevet, vagy amit szeretne.

  Az erőforráscsoport olyan Azure-erőforrások gyűjteménye, mint például az API-alkalmazások, adatbázisok és virtuális gépek. Ebben az oktatóanyagban érdemes új erőforráscsoportot létrehozni, mivel így később egyetlen művelettel törölheti az oktatóanyaghoz létrehozott összes Azure-erőforrást.

 5. Kattintson az App Service-csomag/Hely, majd az Új létrehozása elemre.

  App Service-csomag létrehozása

  A következő lépésekben létrehozzuk az új erőforráscsoporthoz tartozó App Service-csomagot. Az App Service-csomag határozza meg azokat a számítási erőforrásokat, amelyek segítségével az API-alkalmazás fut. Ha például az ingyenes csomagot választja, az API-alkalmazás megosztott virtuális gépeken fog futni, míg egyes fizetős csomagokban az alkalmazás dedikált virtuális gépeken fut. Az App Service-csomagokkal kapcsolatban további információkért lásd a következő cikket: App Service plans overview (App Service-csomagok áttekintése).

 6. Az App Service-csomag panelen írja be a „NodejsAPIAppPlan” nevet, vagy amit szeretne.
 7. A Location (Hely) legördülő menüben válassza ki az Önhöz legközelebbi helyet.

  Ez a beállítás azt határozza meg, hogy melyik Azure-adatközpontban fog futni az alkalmazás. Ebben az oktatóanyagban nincs különbség, bármelyik régiót is választja. Azonban éles alkalmazások esetén az azt elérő ügyfelekhez lehető legközelebbi kiszolgálót célszerű választani a késés minimalizálása érdekében.

 8. Kattintson az Tarifacsomag > Az összes megtekintése > F1 Ingyenes lehetőségre.

  Ehhez az oktatóanyaghoz az ingyenes szint is megfelelő teljesítményt nyújt.

  Az Ingyenes tarifacsomag kiválasztása

 9. Az App Service-csomag panelen kattintson az OK gombra.
 10. Az API-alkalmazást panelen kattintson a Létrehozás gombra.

Az új API-alkalmazás Git-telepítésének beállítása

Úgy tudja telepíteni a kódot az API-alkalmazásba, hogy a véglegesítéseket beküldi az Azure App Service-ben található Git-tárházba. Az oktatóanyagnak ebben a részében létrehozzuk az Azure-ban a telepítéshez szükséges hitelesítő adatokat és Git-tárházat.

 1. Az API-alkalmazás létrehozása után kattintson az App Services > {API-alkalmazás} lehetőségre a portál kezdőlapján.

  A portál megjeleníti az API-alkalmazás és a Beállítások panelt.

  A portál API-alkalmazás és Beállítások panelje

 2. A Beállítások panelen görgessen le a Közzététel szakaszhoz, és kattintson a Telepítési hitelesítő adatok lehetőségre.
 3. Az Üzembe helyezési hitelesítő adatok beállítása panelen írjon be egy felhasználónevet és egy jelszavat, majd kattintson a Mentés gombra.

  Ezeket a hitelesítő adatokat fogja használni a Node.js-kódnak az API-alkalmazásban való közzétételéhez.

  Telepítési hitelesítő adatok,

 4. Az Üzembe helyezési hitelesítő adatok beállítása panelen kattintson a Központi telepítés forrása > Forrás választása > Helyi git-tárház lehetőségre, majd az OK gombra.

  Git-tárház létrehozása

 5. A Git-tárház létrehozása után a panel az aktív telepítéseket mutatja. Mivel a tárház új, ezért nincs aktív központi telepítés a listában.

  Nincs aktív telepítés

 6. Másolja ki a Git-tárház URL-címét. Ezt az új API-alkalmazás panelének Alapvető szolgáltatások részében találhatja meg. Az Essentials szakaszban látható a Git clone URL-cím elem. Ha erre az URL-címre mutat, a jobb oldalon egy ikon jelenik meg, amelyre kattintva a vágólapra másolhatja az URL-t. Kattintson erre az ikonra az URL vágólapra másolásához.

  A Git URL-cím másolása a portálról

  Megjegyzés:: a Git clone URL-címre szüksége lesz a következő szakaszban, ezért addig mentse valahova.

Most, hogy már van API-alkalmazása és hozzá tartozó Git-tárháza, a tárházba való beküldéssel telepíthet kódot az API-alkalmazásba.

Az API-kód telepítése az Azure-ba

Ebben a szakaszban egy helyi Git-tárházat hozunk létre, amely tartalmazza az API kiszolgálóoldali kódját, majd a kódot ebből a tárházból az Azure-ban lévő, korábban létrehozott tárházba küldjük.

 1. Másolja a ContactList mappát egy olyan helyre, amelyet az új helyi Git-tárházhoz használhat. Ha elvégezte az oktatóanyag első részét, másolja a ContactList mappát a start mappából, ellenkező esetben másolja a ContactList mappát a end mappából.
 2. A választott parancssori eszközben lépjen be az új mappába, majd hajtsa végre a következő parancsot egy új helyi Git-tárház létrehozásához.

   git init
  

  Új helyi Git-tárház

 3. Ha elvégezte az oktatóanyag első részét, és kimásolta a ContactList mappát, az valószínűleg tartalmazta a node_modules mappát. A node_modules mappát nem érdemes a forráskezelés alá venni, mivel az üzembe helyezési folyamat során jön létre a package.json fájl és az npm install segítségével. Ezért adjon hozzá egy .gitignore fájlt a következő parancs futtatásával a projekt gyökérkönyvtárába.

   touch .gitignore
  

  Nyissa meg a .gitignore fájlt, és adja hozzá a node_modules mappát a fájl első sorához. A forráskezeléssel ellenőrizheti, hogy a rendszer figyelmen kívül hagyja-e a node_modules mappát, ha a git status futtatásakor a könyvtár nem jelenik meg a listában. Létezik egy (GitHub projekt) [https://github.com/github/gitignore/blob/master/Node.gitignore] a NodeJS projektekben figyelmen kívül hagyni javasolt fájlokkal, amennyiben további szabályokat szeretne hozzáadni.

 4. A következő parancs végrehajtásával adjon hozzá egy távoli Git-tárházat az API-alkalmazás tárházához.

   git remote add azure YOUR_GIT_CLONE_URL_HERE
  

  Megjegyzés: A „YOUR_GIT_CLONE_URL_HERE” karakterlánc helyére a saját, korábban kimásolt Git clone URL-jét írja.

 5. A következő parancsok futtatásával hozzon létre egy véglegesítést, amely tartalmazza az összes kódot.

   git add .
   git commit -m "initial revision"
  

  A Git commit parancs kimenete

 6. A parancs végrehajtásával küldje be a kódot az Azure-ba. Amikor a rendszer kéri a jelszót, adja meg az Azure portálon korábban létrehozott jelszót.

   git push azure master
  

  Ezzel elindítja az API-alkalmazásban való telepítést.

 7. A böngészőben lépjen vissza az API-alkalmazás Példányok paneljére, ahol láthatja, hogy a telepítés folyamatban van.

  Telepítés folyamatban

  Eközben a parancssori felületen a folyamat közben látható a telepítés állapota.

  Node Js telepítés folyamatban

  A telepítés befejeződése után a Példányok panelen látható, hogy a kódváltozások sikeresen bekerültek az API-alkalmazásba.

Tesztelés Azure-ban futó API-val

 1. Másolja ki az URL-címet az API-alkalmazás paneljének Alapvető szolgáltatások szakaszából.

  A telepítés befejeződött

 2. REST API-ügyfél, például a Postman vagy a Fiddler (vagy a böngésző) használatával adja meg a névjegyek API-hívás URL-címét, ami az API-alkalmazás /contacts végpontja. Az URL a következő lesz: https://{your API app name}.azurewebsites.net/contacts

  Amikor GET kérést küld erre a végpontra, az API-alkalmazás JSON-kimenetét fogja megkapni.

  Postman Api-elérés

 3. Egy böngészőben nyissa meg a /docs végpontot, és próbálja ki az Azure-ban futó Swagger felhasználói felületet.

Ön beállította a változtatások folyamatos üzembe helyezését, így most már egyszerűen, a véglegesítéseknek az Azure Git-tárházba való beküldésével hajthat végre kódmódosításokat, és telepítheti őket.

Következő lépések

Ön sikeresen létrehozott egy API-alkalmazást, és Node.js API-kódot telepített rá. A következő oktatóanyag azt mutatja be, hogyan használhat API-alkalmazásokat JavaScript-ügyfelekkel a CORS segítségével.