Az Azure számítási szolgáltatások kiválasztásának feltételeiCriteria for choosing an Azure compute service

A számítás kifejezés azon számítási erőforrások futtatási modelljére utal, amelyeken az alkalmazás fut.The term compute refers to the hosting model for the computing resources that your applications runs on. Az alábbi táblázat az Azure számítási szolgáltatásokat hasonlítja össze több szempontból.The following tables compare Azure compute services across several axes. A táblázatok segítségével kiválaszthatja a megfelelő számítási lehetőséget az alkalmazásához.Refer to these tables when selecting a compute option for your application.

Futtatási modellHosting model

FeltételekCriteria Virtuális gépekVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure FunctionsAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service TárolópéldányokContainer Instances Azure BatchAzure Batch
Alkalmazás összeállításaApplication composition FüggetlenAgnostic Alkalmazások, tárolókApplications, containers Szolgáltatások, futtatható vendégalkalmazások, tárolókServices, guest executables, containers FunkciókFunctions ContainersContainers ContainersContainers Ütemezett feladatokScheduled jobs
SűrűségDensity FüggetlenAgnostic Több alkalmazás/példány az App Service-csomagokon keresztülMultiple apps per instance via app service plans Több szolgáltatás virtuális gépenkéntMultiple services per VM Kiszolgáló nélküli 1Serverless 1 Több tároló/csomópontMultiple containers per node Nincsenek dedikált példányokNo dedicated instances Több alkalmazás virtuális gépenkéntMultiple apps per VM
Csomópontok minimális számaMinimum number of nodes 1 21 2 11 5 35 3 Kiszolgáló nélküli 1Serverless 1 3 33 3 Nincsenek dedikált csomópontokNo dedicated nodes 1 41 4
ÁllapotkezelésState management Állapot nélküli vagy állapotalapúStateless or Stateful Állapot nélküliStateless Állapot nélküli vagy állapotalapúStateless or stateful ÁllapotmentesStateless Állapot nélküli vagy állapotalapúStateless or Stateful ÁllapotmentesStateless ÁllapotmentesStateless
Webes üzemeltetésWeb hosting FüggetlenAgnostic BeépítettBuilt in FüggetlenAgnostic Nem alkalmazhatóNot applicable FüggetlenAgnostic FüggetlenAgnostic NemNo
Üzembe helyezhető dedikált virtuális hálózaton?Can be deployed to dedicated VNet? TámogatottSupported Támogatott5Supported5 TámogatottSupported Támogatott 5Supported 5 TámogatottSupported Nem támogatottNot supported TámogatottSupported
Hibrid kapcsolatHybrid connectivity TámogatottSupported Támogatott 6Supported 6 TámogatottSupported Támogatott 7Supported 7 TámogatottSupported Nem támogatottNot supported TámogatottSupported

MegjegyzésekNotes

 1. Használatalapú csomag használata esetén. App Service-csomag használata esetén a függvények az App Service-csomag részeként kiosztott virtuális gépeken futnak. Lásd: a Azure functions megfelelő szolgáltatási csomagjának kiválasztása. If using Consumption plan. If using App Service plan, functions run on the VMs allocated for your App Service plan. See Choose the correct service plan for Azure Functions.
 2. Magasabb SLA két vagy több példánnyal.Higher SLA with two or more instances.
 3. Éles környezetekben ajánlott.Recommended for production environments.
 4. Leskálázható nullára a feladat befejezése után.Can scale down to zero after job completes.
 5. App Service-környezet (ASE) szükséges.Requires App Service Environment (ASE).
 6. Azure App Service hibrid kapcsolatokhasználata.Use Azure App Service Hybrid Connections.
 7. App Service terv szükséges.Requires App Service plan.

DevOpsDevOps

FeltételekCriteria Virtuális gépekVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure FunctionsAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service TárolópéldányokContainer Instances Azure BatchAzure Batch
Helyi hibakeresésLocal debugging FüggetlenAgnostic IIS Express, egyebek 1IIS Express, others 1 Helyi fürtcsomópontLocal node cluster Visual Studio vagy Azure Functions parancssori felületVisual Studio or Azure Functions CLI Minikube, egyebekMinikube, others Tároló helyi futtatókörnyezeteLocal container runtime Nem támogatottNot supported
A programozási modellProgramming model FüggetlenAgnostic Webes és API-alkalmazások, webjobs a háttérbeli feladatokhozWeb and API applications, WebJobs for background tasks Futtatható vendégalkalmazás, szolgáltatási modell, Actor modell, tárolókGuest executable, Service model, Actor model, Containers Eseményindítókat használó függvényekFunctions with triggers FüggetlenAgnostic FüggetlenAgnostic Parancssori alkalmazásCommand line application
Alkalmazás frissítéseApplication update Nincs beépített támogatásNo built-in support Üzembehelyezési pontokDeployment slots Működés közbeni frissítés (szolgáltatásonként)Rolling upgrade (per service) Üzembehelyezési pontokDeployment slots Működés közbeni frissítésRolling update Nem alkalmazhatóNot applicable

MegjegyzésekNotes

 1. A lehetőségek a következők: ASP.NET-hez vagy node.js-hez (iisnode) készült IIS Express, PHP-webkiszolgáló, IntelliJ-hez készült Azure-eszközkészlet vagy Eclipse-hez készült Azure eszközkészlet. Az App Service ezenkívül támogatja az üzembe helyezett webalkalmazások távoli hibakeresését.Options include IIS Express for ASP.NET or node.js (iisnode); PHP web server; Azure Toolkit for IntelliJ, Azure Toolkit for Eclipse. App Service also supports remote debugging of deployed web app.
 2. Lásd: Resource Manager-szolgáltatók,-régiók, API-verziók és-sémák.See Resource Manager providers, regions, API versions and schemas.

MéretezhetőségScalability

FeltételekCriteria Virtuális gépekVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure FunctionsAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service TárolópéldányokContainer Instances Azure BatchAzure Batch
Automatikus skálázásAutoscaling virtuálisgép-méretezési csoportokVirtual machine scale sets Beépített szolgáltatásBuilt-in service virtuálisgép-méretezési csoportokVirtual machine scale sets Beépített szolgáltatásBuilt-in service Pod automatikus méretezés @ no__t-0 @ no__t-11 @ no__t-2 @ no__t-3, fürt automatikus skálázása @ no__t-4 @ no__t-52 @ no__t-6 @ no__t-7Pod auto-scaling1, cluster auto-scaling2 Nem támogatottNot supported N/A
TerheléselosztóLoad balancer Azure Load BalancerAzure Load Balancer IntegráltIntegrated Azure Load BalancerAzure Load Balancer IntegráltIntegrated Azure Load Balancer vagy Application GatewayAzure Load Balancer or Application Gateway Nincs beépített támogatásNo built-in support Azure Load BalancerAzure Load Balancer
3. méretezési korlátScale limit3 Platform képe: 1000 csomópont/méretezési csoport, egyéni rendszerkép: 100 csomópont/méretezési csoportPlatform image: 1000 nodes per scale set, Custom image: 100 nodes per scale set 20 példány, 100 és App Service Environment20 instances, 100 with App Service Environment 100 csomópont/méretezési csoport100 nodes per scale set 200 példány/Function-alkalmazás200 instances per Function app 100 csomópont/fürt (alapértelmezett korlát)100 nodes per cluster (default limit) 20 Container Group/előfizetés (alapértelmezett korlát).20 container groups per subscription (default limit). 20 Magos korlát (alapértelmezett korlát).20 core limit (default limit).

MegjegyzésekNotes

 1. Lásd: az autoscale hüvelyek.See Autoscale pods.
 2. Lásd: fürt automatikus méretezése az alkalmazások igényeinek kielégítéséhez az Azure Kubernetes szolgáltatásban (ak).See Automatically scale a cluster to meet application demands on Azure Kubernetes Service (AKS).
 3. Tekintse meg az Azure-előfizetések és-szolgáltatások korlátozásait, kvótáit és korlátozásait.See Azure subscription and service limits, quotas, and constraints.

Rendelkezésre állásAvailability

FeltételekCriteria Virtuális gépekVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure FunctionsAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service TárolópéldányokContainer Instances Azure BatchAzure Batch
SLASLA SLA a Virtual MachinesSLA for Virtual Machines SLA a App ServiceSLA for App Service SLA a Service FabricSLA for Service Fabric A functions szolgáltatás SLA-jaSLA for Functions SLASLA for AKS SLA a Container InstancesSLA for Container Instances SLA a Azure BatchSLA for Azure Batch
Többrégiós feladatátvételMulti region failover Traffic ManagerTraffic manager Traffic ManagerTraffic manager Traffic Manager, többrégiós fürtTraffic manager, Multi-Region Cluster Nem támogatottNot supported Traffic ManagerTraffic manager Nem támogatottNot supported Nem támogatottNot Supported

A szolgáltatási garanciák interaktív megismeréséhez tekintse át a Core Cloud Services – az Azure architektúrájának és szolgáltatásának garanciáit.For guided learning on Service Guarantees, review Core Cloud Services - Azure architecture and service guarantees.

EgyébOther

FeltételekCriteria Virtuális gépekVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure FunctionsAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service TárolópéldányokContainer Instances Azure BatchAzure Batch
SSLSSL Virtuális gépen konfiguráltConfigured in VM TámogatottSupported TámogatottSupported TámogatottSupported Bejövő adatkezelőIngress controller Az oldalkocsi tároló használataUse sidecar container TámogatottSupported
KöltségCost Windows, LinuxWindows, Linux App Service szolgáltatás díjszabásaApp Service pricing Díjszabás Service FabricService Fabric pricing Díjszabás Azure FunctionsAzure Functions pricing AK-díjszabásAKS pricing Díjszabás Container InstancesContainer Instances pricing Díjszabás Azure BatchAzure Batch pricing
Megfelelő architektúrastílusokSuitable architecture styles N szintű, Big számítás (HPC)N-Tier, Big compute (HPC) Webes várólista – feldolgozó, N szintűWeb-Queue-Worker, N-Tier Service -alapú, eseményvezérelt architektúraMicroservices, Event-driven architecture Service -alapú, eseményvezérelt architektúraMicroservices, Event-driven architecture Service -alapú, eseményvezérelt architektúraMicroservices, Event-driven architecture Webszolgáltatás, feladat automatizálása, kötegelt feladatokMicroservices, task automation, batch jobs Big számítás (HPC)Big compute (HPC)