Átemelés tárolókba az AKS segítségével

Azure Active Directory
Container Registry
Database for MySQL
Kubernetes Service

Solution Idea

Ha szeretné látni, hogyan bővítjük ki ezt a cikket olyan további információkkal, mint a lehetséges esetek, az alternatív szolgáltatások, az implementációval kapcsolatos megfontolások vagy a díjszabási útmutató, GitHub visszajelzéssel!

Könnyedén áttelepítheti a meglévő alkalmazást a tároló (k) ra, és futtathatja az Azure Managed Kubernetes szolgáltatáson (ak) belül. Hozzáférés vezérlése az Azure Active Directory és hozzáférése az SLA-alapú Azure-szolgáltatásokhoz, például a Azure Database for MySQL a OSBA használatával (az Azure-hoz készült Open Service Broker) az adatigények kielégítéséhez.

Architektúra

Architektúra-diagram az architektúra SVG -fájljának letöltése.

Adatfolyam

  1. A felhasználó a meglévő alkalmazást tároló (k) ra konvertálja & a tároló rendszerképét (ka) t a Azure Container Registry
  2. Az Azure Portal vagy a parancssor használatával a felhasználó üzembe helyezi a tárolókat az AK-fürtön
  3. Azure Active Directory az AK-erőforrásokhoz való hozzáférés szabályozására szolgál
  4. Egyszerűen elérheti a SLA-t támogató Azure-szolgáltatásokat, például a Azure Database for MySQLt a OSBA használatával (Open Service Broker for Azure)
  5. Opcionálisan az AK-t VNET virtuális hálózattal is üzembe helyezheti