Az RHEL/CentOS konfigurálása C++ programhoz

Ha a C++ beszédfelismerési SDK-t az Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 x64 és CentOS 8 x64 rendszeren is használnia kell, frissítse a C++ fordítót és a megosztott C++ futásidejű kódtárat a rendszeren.

Függőségek telepítése

Először telepítse az összes általános függőséget:

sudo rpm -Uvh https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/packages-microsoft-prod.rpm

# Install development tools and libraries
sudo yum update -y
sudo yum groupinstall -y "Development tools"
sudo yum install -y alsa-lib dotnet-sdk-2.1 java-1.8.0-openjdk-devel openssl
sudo yum install -y gstreamer1 gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-plugins-ugly-free

C/C++ fordító- és futásidejű kódtárak

Telepítse az előfeltételként szükséges csomagokat a következő paranccsal:

sudo yum install -y gmp-devel mpfr-devel libmpc-devel

Ezután frissítse a fordító és a futásidejű kódtárakat:

# Build GCC 7.5.0 and runtimes and install them under /usr/local
curl https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-7.5.0/gcc-7.5.0.tar.bz2 -O
tar jxf gcc-7.5.0.tar.bz2
mkdir gcc-7.5.0-build && cd gcc-7.5.0-build
../gcc-7.5.0/configure --enable-languages=c,c++ --disable-bootstrap --disable-multilib --prefix=/usr/local
make -j$(nproc)
sudo make install-strip

Ha a frissített fordítót és kódtárakat több gépen kell üzembe helyezni, egyszerűen átmásolhatja őket a fájlból más /usr/local gépekre. Ha csak a futásidejű kódtárakra van szükség, a /usr/local/lib64 fájlban lévő fájlok elegendőek lesznek.

Környezeti beállítások

A konfiguráció befejezéséhez futtassa a következő parancsokat:

# Add updated C/C++ runtimes to the library path
# (this is required for any development/testing with Speech SDK)
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib64:$LD_LIBRARY_PATH

# For C++ development only:
# - add the updated compiler to PATH
#   (note, /usr/local/bin should be already first in PATH on vanilla systems)
# - add Speech SDK libraries from the Linux tar package to LD_LIBRARY_PATH
#   (note, use the actual path to extracted files!)
export PATH=/usr/local/bin:$PATH
hash -r # reset cached paths in the current shell session just in case
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/extracted/SpeechSDK-Linux-<version>/lib/x64:$LD_LIBRARY_PATH

Következő lépések