A Microsoft Azure-számla kifejezéseinek értelmezése

A számla tartalmazza a díjak összesítését, valamint a fizetésre vonatkozó utasításokat. A számlát letöltheti Portable Document Format (.pdf) formátumban az Azure Portalról, vagy kérheti, hogy e-mailben legyen elküldve. További információ: Az Azure számlázási és napi használati adatainak beszerzése.

Ügyeljen a következőkre:

  • Ha ingyenes próbaverziót használ, a használatra vonatkozó részletes információkat lekérheti az Azure Portalról, számlát azonban nem kap.

  • Az előző számlázási időszak végét követően legfeljebb 24 órányi használat megjelenhet az aktuális számlán.

  • A nemzetközi ügyfeleknek szóló számlázási kimutatásokon szereplő díjak csak becslések. Előfordulhat, hogy a bankok eltérő díjakat számítanak fel az átváltási árfolyamokhoz.

A számla részletes kifejezései és leírásaik

Az alábbi szakaszok a számlán szereplő fontos kifejezéseket és azok leírásait tartalmazzák.

Fiók adatai

A számla fiókadatokat tartalmazó szakasza az első oldal tetején található, és a profiljával és előfizetésével kapcsolatos adatokat mutatja.

A számla fiókadatokkal kapcsolatos szakasza

Időszak Leírás
Ügyfél rendelési száma Egy választható rendelési szám, amelyet Ön rendel hozzá nyomkövetés céljából
Invoice No. (Számlaszám) A Microsoft által létrehozott egyedi, nyomkövetési célra használt számlaszám.
Billing Cycle (Számlázási ciklus) Az a dátumtartomány, amelyre a számla vonatkozik.
Invoice Date (Számla dátuma) A számla létrehozásának dátuma, amely általában a számlázási ciklus végét követő nap.
Payment Method (Fizetési mód) A fiókban használt fizetési típus (számla vagy hitelkártya)
Bill to (Számlázási cím) A fiókhoz tartozó számlázási cím
Előfizetési ajánlat (használatalapú fizetés) A megvásárolt előfizetési ajánlat típusa (használatalapú fizetés, BizSpark Plus, Azure Pass stb.). További információkért tekintse meg az Azure-ajánlatok típusait.
Account Owner Email (Fióktulajdonos e-mail-címe) A fiókhoz tartozó e-mail-cím, amellyel a Microsoft Azure-fiókot regisztrálta.

Az e-mail-cím módosításával kapcsolatban lásd: az Azure-fiók profiladatainak (pl. kapcsolattartási e-mail-cím, cím, telefonszám) módosítását ismertető témakört.

A számla összesítésének magyarázata

A számla Számlaösszesítő szakasza a legutóbbi számlázási időszak óta végrehajtott tranzakciók teljes összegét és az aktuális használati díjakat sorolja fel.

Számlaösszesítő szakasz

Az Előfizetés neve („Production Storage”) a számlán szereplő előfizetés neve.

Az előző díjak értelmezése

A számla előző egyenlegét, kifizetéseit és fennálló tartozásait tartalmazó szakasz a legutóbbi számlázási időszak óta végrehajtott tranzakciókat összegzi.

Időszak Leírás
Previous balance (Előző egyenleg) A legutóbbi számlázási időszakból fennmaradó tartozás teljes összege.
Payments (Befizetések) A legutóbbi számlázási időszakban történt kifizetések és jóváírások teljes összege.
Outstanding balance (from previous billing cycle) (Fennálló egyenleg (az előző számlázási ciklusból)) A számlán a legutóbbi számlázási időszak óta keletkezett jóváírások vagy a fennmaradó egyenleg.

Az esedékes díjak magyarázata

A számla Jelenlegi díjak szakasza az aktuális számlázási időszak havi díjainak részleteit ismerteti.

Időszak Leírás
Használati díjak A használati díjak az előfizetés teljes havi díjai az aktuális számlázási időszakban.
Discounts (Engedmények) Az aktuális számlázási időszakban érvényes szolgáltatási kedvezmények.
Adjustments (Módosító tételek) Az aktuális számlázási időszakban történt egyéb jóváírások (Ingyenes használat, Jóváírások stb.) vagy a kiegyenlítetlen díjak.

Ha például a Visual Studio Enterprise with MSDN ajánlattal rendelkezik, itt havi jóváírást lát. Ha lemondja az előfizetését, akkor azokat a havi használati díjakat látja, amelyek meghaladják az előfizetési ajánlathoz járó havi jóváírást. A költségek számlázása az aktuális számlázási időszak kezdetétől az előfizetés lemondási dátumáig történik.

Vevői és fizetési útmutatás

Az alábbi táblázat a számla második oldalán található vevői és fizetési útmutatást ismerteti.

Időszak Leírás
Sold to (Vevő) A számlához tartozó, profiladatoknál megadott cím.

A cím módosításával kapcsolatban lásd: az Azure-fiók profiladatainak (pl. kapcsolattartási e-mail-cím, cím, telefonszám) módosítását ismertető cikket.
Payment Instructions (Fizetési útmutató) Útmutatás a fizetéssel kapcsolatban a fizetési módtól függően (pl. hitelkártyával vagy számlával).

Használati díjak

A számla Használati díjak szakasza a fogyasztásmérő szintjének költségekkel kapcsolatos információit jeleníti meg.

Használati díjak szakasz

Az alábbi táblázat a használati díjak számlán szereplő oszlopfejléceit ismerteti.

Időszak Leírás
Name (Név) Megadja a legfelső szintű szolgáltatást a használat esetében.
Típus Megadja azon Azure-szolgáltatás típusát, amely befolyásolhatja a díjszabást.
Erőforrás Megadja a használt fogyasztásmérő mértékegységét.
Régió Megadja az adatközpont helyét azon szolgáltatások esetén, amelyek díjszabása az adatközpont helyétől függ.
Consumed (Felhasznált mennyiség) A fogyasztásmérő számlázási időszak során felhasznált mennyisége.
Tartalmazza Az aktuális számlázási időszakban a fogyasztásmérőn ingyenesen felhasználható mennyiség.
Billable (Számlázandó) A Felhasznált mennyiség és a Szolgáltatási keret közötti különbséget jeleníti meg. Ön ezért a mennyiségért fizet. Az ilyen mennyiséget nem tartalmazó, használatalapú fizetéses ajánlatok esetében ez ugyanaz, mint a Felhasznált mennyiség.
Rate (Egységár) A számlázható egységenként számlázott díj.
Érték A Keretet meghaladó mennyiség oszlop és a Díj oszlop szorzatának eredményét jeleníti meg. Ha a Felhasznált mennyiség nem haladja meg a Szolgáltatási keretet, akkor ebben az oszlopban nem szerepel semmilyen díj.
Részösszeg A teljes fizetendő díj adók nélkül a jelenlegi számlázási időszakra vonatkozóan.
Végösszeg A teljes fizetendő díj adókkal együtt a jelenlegi számlázási időszakra vonatkozóan.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a számlán szereplő díjak helyesek-e?

Ha olyan díjakat lát a számlán, amellyel kapcsolatban többet szeretne megtudni, tekintse meg a Microsoft Azure-számlák értelmezését ismertető cikket.

Segítségre van szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége, hozzon létre egy támogatási kérést.