Az Azure Data Lake Analytics dokumentációja

Az Azure Data Lake Analytics használatával big data-elemzési feladatokat futtathat, amelyek akár hatalmas adatkészletekre is skálázhatók.