collect_set aggregátum függvény

Egy tömböt ad vissza, amely a csoportban található expr összes egyedi értékből áll.

Szintaxis

collect_set(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumentumok

  • expr: Bármilyen típusú kifejezés.
  • cond: Nem kötelező logikai kifejezés, amely az összesítéshez használt sorokat szűri.

Válaszok

Az argumentumtípus tömbje.

A tömb elemeinek sorrendje nem determinisztikus. A NULL értékek ki vannak zárva.

Példák

> SELECT collect_set(col) FROM VALUES (1), (2), (NULL), (1) AS tab(col);
 [1,2]
> SELECT collect_set(col1) FILTER(WHERE col2 = 10)
    FROM VALUES (1, 10), (2, 10), (NULL, 10), (1, 10), (3, 12) AS tab(col1, col2);
 [1,2]