lag analytic window függvény

A értékét adja expr vissza a partíción belüli előző sorból.

Szintaxis

lag( expr [, offset [, default] ] )

Argumentumok

  • expr: Bármilyen típusú kifejezés.
  • offset: Nem kötelező egész szám típusú literál, amely az eltolást adja meg.
  • default: Egy ugyanolyan típusú kifejezés, mint expr a .

Válaszok

Az eredménytípus megfelel a expr következőnek: .

Ha a pozitív, az érték az aktuális sort megelőző sorból származik, az ORDER BY megadva az offsetoffset OVER záradékban. A 0 eltolás az aktuális sor értékét használja. A negatív eltolás az aktuális sort követő sor értékét használja. Ha nem adja meg az offset alapértelmezett értéket 1-nek, akkor a közvetlenül a következő sor lesz beállítva.

Ha a partíción belül nincs sor a megadott eltolásnál, a default rendszer a megadott sort használja. Az default alapértelmezett érték a NULL . Meg kell adnia egy ORDER BY záradékot.

Ez a függvény a szinonimája. lead(expr, -offset, default)

Példák

> SELECT a, b, lag(b) OVER (PARTITION BY a ORDER BY b) FROM VALUES ('A1', 2), ('A1', 1), ('A2', 3), ('A1', 1) tab(a, b);
 A1 1   NULL
 A1 1   1
 A1 2   1
 A2 3   NULL