A make_interval függvény

Egy intervallumot hoz létre years , , , , és monthsweeksdayshoursminssecs alapján.

Figyelmeztetés

Ez a konstruktor elavult, mivel létrehoz egy et, amely nem hasonlítható INTERVAL össze és nem működtethető. Az intervallumok make_ym_interval vagy make_dt_interval adja meg.

Szintaxis

make_interval( [years [, months [, weeks [, days [, hours [, mins [, secs] ] ] ] ] ] ] )

Argumentumok

  • years: Évek egész száma, pozitív vagy negatív
  • months: Egész számú hónap, pozitív vagy negatív
  • weeks: Hét egész száma, pozitív vagy negatív
  • days: A napok egész száma, pozitív vagy negatív
  • hours: Egy egész számú óra, pozitív vagy negatív
  • mins: Percek egész száma, pozitív vagy negatív
  • secs: Másodpercek száma mikroszekundumos pontossággal.

Válaszok

Időköz.

A nem meghatározott argumentumok alapértelmezett beállítása 0. Ha nem ad meg argumentumot, az eredmény 0 másodperces INTERVALLUM lesz.

Példák

> SELECT make_interval(100, 11);
 100 years 11 months
> SELECT make_interval(100, null);
 NULL
> SELECT make_interval();
 0 seconds
> SELECT make_interval(0, 0, 1, 1, 12, 30, 01.001001);
 8 days 12 hours 30 minutes 1.001001 seconds