A named_struct függvény

Létrehoz egy strukturát a megadott mezőnevekkel és -értékekkel.

Szintaxis

named_struct( {name1, val1} [, ...] )

Argumentumok

  • nameN: SZTRING konstans névmező N.
  • valN: Bármilyen típusú kifejezés, amely megadja az N mező értékét.

Válaszok

Egy strukturál az típusának megfelelő N valN mezővel.

Példák

> SELECT named_struct('a', 1, 'b', 2, 'c', 3);
 { 1, 2, 3}