A rand függvény

Egy 0 és 1 közötti véletlenszerű értéket ad vissza.

Szintaxis

rand( [seed] )

Argumentumok

  • seed: Nem kötelező EGÉSZ SZÁM literál.

Válaszok

EGY DOUBLE.

A függvény pszeudo-véletlenszerű eredményeket hoz létre független és azonos eloszlású (i.i.d.) egységesen elosztott értékek a következőben: [0, 1).

Ez a függvény nem determinisztikus.

A rand a véletlenszerű függvény szinonimája.

Példák

> SELECT rand();
 0.9629742951434543
> SELECT rand(0);
 0.8446490682263027
> SELECT rand(null);
 0.8446490682263027