A str_to_map függvény

Egy térképet hoz létre a bemenet kulcs-érték párra való felosztása után elválasztójelekkel.

Szintaxis

str_to_map(expr [, pairDelim [, keyValueDelim] ] )

Argumentumok

  • expr: EGY STRING-kifejezés.
  • pairDelim: Egy nem kötelező SZTRING literális érték, amely alapértelmezés szerint ',' meghatározza a bejegyzések felosztásának a mikéntját.
  • keyValueDelim: Egy nem kötelező SZTRING-literál alapértelmezett értéke, amely meghatározza, hogyan kell felosztani ':' az egyes kulcs-érték párokat.

Válaszok

A KULCSOK és értékek SZTRING-térképe.

A pairDelim és a is keyValueDelim reguláris kifejezésként van kezelve.

Példák

> SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3', ',', ':');
 {a -> 1, b -> 2, c -> 3}
> SELECT str_to_map('a');
 {a->NULL}