A timestamp_micros függvény

Mikroszekundum időbélyegzőt hoz expr létre az UTC-időszámítás óta.

Szintaxis

timestamp_micros(expr)

Argumentumok

  • expr: Egy egész numerikus kifejezés, amely mikroszekundumokat ad meg.

Válaszok

EGY IDŐBÉLYEG.

Példák

> SELECT timestamp_micros(1230219000123123);
 2008-12-25 07:30:00.123123